• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN

  Trang:  
  1-45 of 213<  1  2  3  4  5  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1659/QĐ-TTg 11/19/2019 Phê duyệt đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030
  70/2019/TT-BTC 10/3/2019 Thông tư: Hướng dẫn chế độ kế toán và ngân sách tài chính xã
  02/2019/QĐ-UBND 10/22/2019 QĐQPPL: ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CB CC VC và người LĐ trong các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền QL của UBND huyện TC
  148/KH-UBND 7/9/2019 KH: Kiểm tra đánh giá tình hình triển khai thực hiện các CTr, nguồn vốn giao cho các xã thị trấn làm chủ ĐT và tổ chức thực hiện từ năm 2017 đến 31/7/2019 Lập KH ĐT Công trung hạn giai đoạn 2021-2025
  106/KH-BCĐĐH 5/30/2019 KH: tuyên truyền ĐH ĐB các DTTS huyện TC lần thứ III 2019
  275/UBND-TP 10/5/2019 CV: V/v triển khai Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh
  5/2/2019 Tài liệu Tìm hiểu 110 năm thi thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách thành lập tỉnh Điện Biên
  5/6/2019 Thể lệ,tài liệu cuộc thi viết "Tìm hiểu 100 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập đảng bộ tỉnh Điện Biên
  216/UBND-TP 4/22/2019 CV: v/v khai thác sử dụng Hệ dữ liệu VB QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 và rà soát các VB QPPL của tỉnh có liên quan
  207/UBND-TP 4/16/2019 CV: v/v triển khai thi hành TT số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của BTP (kèm theo Thông tư 03 và các biểu mẫu)
  75/KH-UBND 4/16/2019 KH: Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện TC lần thứ 3, 2019
  77/KH-UBND 4/16/2019 KH: Thực hiện dđềán " tăng cường công tác PB, GD PL tại 1 số địa bàn trọng điểm về vi phạm PL giai đoạn 2012-2016 đến 2021 trên địa bàn huyện TC
  74/KH-BCĐ 4/11/2019 KH: Kiểm tra " tháng hành động vì CL VSATTP" huyện TC 2019
  205/BC-UBND 4/16/2019 BC: KQ rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu CTr 135 năm 2018
  76/KH-UBND 4/16/2019 KH: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của PL về BVBMNN trên địa bàn huyện TC 2019
  693/QĐ-UBND 4/11/2019 QĐ; v/v TL BTC cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện TC lần thứ 3 năm 2019
  209/UBND-PCTT 4/12/2019 CV: v/v phòng chống thiên tai và TKCN trên địa bàn huyện 2019
  706/QĐ-CT 4/12/2019 QĐ: vv/ TL HĐ tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện TC 2019
  93/BC-UBND 5/4/2019 BC: KQ PT KT-XH, Vùng DTTS giai đoạn 2016-2018 mục tiêu, nhiệm vụ giải páp giai đoạn 2021-2030
  100/BC-UBND 4/9/2019 BC: KQ thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện cho người có công với CM theo QĐ só 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của TTG CP trên địa bàn huyện TC
  Công văn 4/10/2019 Cv: vv/ chuẩn bị các nội dung họp UBND tỉnh các tháng 5,6 năm 2019 và nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10
  204/UBND-KTHT 1/1/1753 Cv: vv/ tổ chức Hội chợ Thương mại Tủa chùa 2019
  20/TB-UBND 4/8/2019 Hồ sơ công khai kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh QHSD đất 2020
  72/KH-UBND 9/4/2019 KH: vtriển khai thực hiện Đề án đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho TE học sinh để nâng cao sức khỏe dự phòng bệnh ung thư tim mạch đái tháo đường bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn huyện TC
  26/CTr-UBND 4/1/2019 CTr: chương trình công tác tháng 4
  71/KH-BCĐ 1/1/1753 KH: Tổ chức diễu hành cổ động tuyên truyền chiến dịch HMTN và tiếp nhận máu 2019
  55/KH-UBND 4/8/2019 KH: Bảo vệ chăm sóc trẻ em 2019
  34/KH-UBND 2/28/2019 KH: giám sát đánh giá KQ thực hiện CTr MTQG giảm nghèo bền vững 2019
  176/UBND-GD 4/1/2019 CV: v/v tham gia góp ý dự thảo KH triển khai thực hiện đổi mới CTr sách giáo khoa GDPT trên địa bàn tỉnh
  49/BC-UBND 3/4/2019 BC: Kết quả cải cách hành chính quý I năm 2019
  3/27/2019 Biểu kèm theo Đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập
  3/27/2019 Kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa giai đoạn 2018 - 2021
  3/26/2019 Biểu 1 (kèm theo BC dự thảo)
  3/26/2019 Biểu 4 (kèm theo BC dự thảo)
  3/26/2019 Biểu 3 (kèm theo BC dự thảo)
  3/18/2019 BC: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phong - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
  3/26/2019 Dự thảo báo cáo Các nội dung tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên
  03-TL/BTC 2/1/2019 THỂ LỆ Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949-10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
  90/UBND-TP 2/27/2019 CV: V/v triển khai thi hành NĐ số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của CP
  88/UBND-TP 2/27/2019 V/v triển khai thi hành nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019
  06/2019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: V/v sửa đổi Khoản 4, Điều 10 và Điều 44, quy chế quản lý và sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm Quyế định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh
  05/2019/QĐ-UBND 1/29/2019 QĐ: Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  04/2019/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019
  03/21019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: QUy định tỷ êệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  02/2019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: Ban hành quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQ VN cấp xã và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cứ thực hiện cuộc "Vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Trang:  
  1-45 of 213<  1  2  3  4  5  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử