• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN

  Trang:  
  1-45 of 235<  1  2  3  4  5  6  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1/11/2021 BC tham luận phòng Tư pháp
  1/11/2021 Bc tham luận của Trung tâm VH-TT-TH
  112/CTr-HĐND 9/3/2020 Chương trình công tác tháng 9 - HĐND huyện
  571/CTr-UBND 9/3/2020 Chương trình công tác tháng 9
  103/CTr-HĐND 5/8/2020 Công tác tháng 8 năm 2020 của HĐND huyện
  511/CTr-UBND 8/5/2020 Chương trình Công tác tháng 8 của UBND huyện
  497/UBND-YT 7/29/2020 CV: Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
  481/UBND-TP 7/21/2020 CV: V/v triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp
  04 /2020/TT-BTP 5/28/2020 THÔNG TƯ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
  6/9/2020 Tài liệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng chữ ký số
  279/Ctr-UBND 4/5/2020 CTrchương trình công tác tháng 5
  35a/CTr-HĐND 4/5/2020 Ctr: Chương trình công tác tháng 5
  22/TB-UBND 4/1/2020 Tb: V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa
  164/UBND-YT 3/19/2020 CV phòng chống covid trường học MANH(19.03.2020_08h00p52)_signed
  166/UBND-YT 3/19/2020 Công văn tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid 19 (19.03.2020_15h51p42)_signed
  369/BYT-TT-KT 1/30/2020 CV: V/v tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV
  189/KH-UBND 12/31/2019 KH: Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  UBND-LĐ 1/14/2020 CV: V/v tăng cường các biện pháp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện
  33/CTr-UBND 1/22/2020 Chương trình công tác trọng tâm năm 2020
  14/KH-UBND 2/3/2020 KH phòng chống bệnh viêm phổi cấp do cúm mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn huyện TC
  34/UBND-YT 1/31/2020 CV: V/v triển khai phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
  112/QĐ-CT 1/21/2020 QĐ: công nhận xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 2019
  1659/QĐ-TTg 11/19/2019 Phê duyệt đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030
  70/2019/TT-BTC 10/3/2019 Thông tư: Hướng dẫn chế độ kế toán và ngân sách tài chính xã
  02/2019/QĐ-UBND 10/22/2019 QĐQPPL: ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CB CC VC và người LĐ trong các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền QL của UBND huyện TC
  148/KH-UBND 7/9/2019 KH: Kiểm tra đánh giá tình hình triển khai thực hiện các CTr, nguồn vốn giao cho các xã thị trấn làm chủ ĐT và tổ chức thực hiện từ năm 2017 đến 31/7/2019 Lập KH ĐT Công trung hạn giai đoạn 2021-2025
  106/KH-BCĐĐH 5/30/2019 KH: tuyên truyền ĐH ĐB các DTTS huyện TC lần thứ III 2019
  275/UBND-TP 10/5/2019 CV: V/v triển khai Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh
  5/2/2019 Tài liệu Tìm hiểu 110 năm thi thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách thành lập tỉnh Điện Biên
  5/6/2019 Thể lệ,tài liệu cuộc thi viết "Tìm hiểu 100 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập đảng bộ tỉnh Điện Biên
  216/UBND-TP 4/22/2019 CV: v/v khai thác sử dụng Hệ dữ liệu VB QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 và rà soát các VB QPPL của tỉnh có liên quan
  207/UBND-TP 4/16/2019 CV: v/v triển khai thi hành TT số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của BTP (kèm theo Thông tư 03 và các biểu mẫu)
  75/KH-UBND 4/16/2019 KH: Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện TC lần thứ 3, 2019
  77/KH-UBND 4/16/2019 KH: Thực hiện dđềán " tăng cường công tác PB, GD PL tại 1 số địa bàn trọng điểm về vi phạm PL giai đoạn 2012-2016 đến 2021 trên địa bàn huyện TC
  74/KH-BCĐ 4/11/2019 KH: Kiểm tra " tháng hành động vì CL VSATTP" huyện TC 2019
  205/BC-UBND 4/16/2019 BC: KQ rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu CTr 135 năm 2018
  76/KH-UBND 4/16/2019 KH: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của PL về BVBMNN trên địa bàn huyện TC 2019
  693/QĐ-UBND 4/11/2019 QĐ; v/v TL BTC cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện TC lần thứ 3 năm 2019
  209/UBND-PCTT 4/12/2019 CV: v/v phòng chống thiên tai và TKCN trên địa bàn huyện 2019
  706/QĐ-CT 4/12/2019 QĐ: vv/ TL HĐ tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện TC 2019
  93/BC-UBND 5/4/2019 BC: KQ PT KT-XH, Vùng DTTS giai đoạn 2016-2018 mục tiêu, nhiệm vụ giải páp giai đoạn 2021-2030
  100/BC-UBND 4/9/2019 BC: KQ thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện cho người có công với CM theo QĐ só 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của TTG CP trên địa bàn huyện TC
  Công văn 4/10/2019 Cv: vv/ chuẩn bị các nội dung họp UBND tỉnh các tháng 5,6 năm 2019 và nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10
  204/UBND-KTHT 1/1/1753 Cv: vv/ tổ chức Hội chợ Thương mại Tủa chùa 2019
  20/TB-UBND 4/8/2019 Hồ sơ công khai kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh QHSD đất 2020
  Trang:  
  1-45 of 235<  1  2  3  4  5  6  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử