DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
271-315 of 646<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 36/KH-UBND 2/25/2022 KH: Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 35/KH-UBND 2/25/2022 KH: Kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công tác Nội vụ tại các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 115/-CTR/HU 2/25/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 cỉa Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số: 628/-CV/HU 2/25/2022 CV: V/v triển khai Thông báo số 433-TB/TU, ngày 11/02/2022 của Tỉnh uỷ Điện Biên về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
Số: 503/-HD/BTCHU 2/25/2022 Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Số: 31/-HD/BTGHU 2/25/2022 Hướng dẫn công tác văn hoá, văn nghệ năm 2022
Số: 30/-HD/BTGHU 2/25/2022 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số: 29/-HD/BTGHU 2/25/2022 Hướng dẫn: về việc tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số: 505/-CV/BTCHU 2/25/2022 CV: V/v chọn, cử quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022
Số: 236/STTTT-BCXB 2/18/2022 CV: V/v đề nghị tuyên truyền Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
Số: 295/-KH/HU 2/18/2022 KH: V/v tuyên truyền hưởng ứng, tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề " Học tâp và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Điện Biê giai đoạn 2021-2025
Số: 115/UBND-YT 2/17/2022 Cv: V/v cho phép các hoạt động, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện được mở cửa hoạt động trở lại
152/QĐ-UBND 1/26/2022 QĐ: Về việc thành lập Chốt Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại vùng phong tỏa tạm thời Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa
120/QĐ-UBND 1/24/2022 QĐ: Về việc dừng hoạt động cơ sở cách ly tập trung Trung tâm Chính trị huyện
77/QĐ-UBND 1/18/2022 QĐ: Về việc thành lập Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 và Tổ Quản lý Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện
69/QĐ-UBND 1/17/2022 QĐ: Về việc thành lập Trạm khai báo y tế tại thôn Háng Trở, xã Mường Báng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
64/QĐ-UBND 1/16/2022 QĐ: Về việc tạm dừng Tổ khai báo y tế lưu động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
15-KL/BCĐ 1/11/2022 KL: Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện
Số: 38/QĐ-UBND 1/10/2022 QĐ: Về việc chuyển địa điểm cơ sở cách ly tập trung tại Điểm trường Mầm non Tân Phong, Trường Mầm non Hoa Ban về Trường PTDTBT Tiểu học Mường Báng
Số: 290/-KH/HU 1/11/2022 KH: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Số: 05/KH-UBND 1/10/2022 KH: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện
Số: 40/CTr-BPC 1/7/2022 Chương trình giám sát của Ban Pháp chế HDND huyện năm 2022
Số: 08/UBND-TCKH 1/7/2022 CV về nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương (CCTL) năm 2021
Số: 02/KH-UBND 1/1/1753 KH: Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 04/KH-UBND 1/7/2022 KH: Triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn huyện năm 2022
Số: 289/-CV/HU 1/7/2022 CV: Về việc tổng kết 10 năm thự chiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em
Số: 235/-KH/HU 1/7/2022 KH:Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Quyết định sô 1557-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thông chính trị tỉnh Điện Biên
Số: 03/KH-UBND 1/7/2022 KH: Tuyên truyền CCHC Nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 08/UBND-TCKH 1/6/2022 CV: về nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương (CCTL) năm 2021
Số: 09/UBND-TCKH 1/6/2022 CV: Về việc Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Số: 05/UBND-TP 1/6/2022 CV: V/v triển khai thi hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Số: 01/-HD/BTGHU 1/6/2022 HD: về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2021
Số: 11/QĐ-UBND 1/5/2022 QĐ: Về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung và Tổ Quản lý cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Điểm trường Mầm non Tân Phong, Trường Mầm non Hoa Ban, Thị trấn Tủa Chùa
Số: 2388/QĐ-UBND 12/31/2021 QĐ: Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
Số: 213/KH-UBND 12/31/2021 KH: Thực hiện Tiểu dự án 3 trong dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
Số: 01/UBND-VP 1/4/2022 CV: V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện tháng 01 năm 2022
Số: 171/TB-KLĐKT 12/31/2021 TB: Kết quả Kiểm tra CCHc và công tác Nội vụ năm 2021
Số: 01/QĐ-UBND 1/3/2022 QĐ: Về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung và Tổ Quản lý cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tủa Chùa
Số: 1161/UBND-YT 12/31/2021 CV: Về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Huyện ủy Tủa Chùa về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số: 01/NQ-ĐH 12/17/2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Tủa Chùa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 498/BC-UBND 1/4/2022 BC: Kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
Số: 211/KH-UBND 12/31/2021 KH: Kiểm tra điều kiện kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng và vệ sinh thú y cơ sở giết mổ thu gom, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 3287/QĐ-UBND 12/31/2021 QĐ: Công bố hiện trạng rừng huyện Tủa Chùa năm 2021
Số: 212/KH-UBND 12/31/2021 KH: Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021-2025
Số: 495/BC-UBND 12/31/2021 BC: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 và kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022
Trang:  
271-315 of 646<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Chợ đêm Tủa Chùa
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website