DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
361-405 of 646<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 42/TB-UBND 9/29/2021 Thông báo: Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý III năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 129/CV-PVHTT 9/28/2021 Công văn: V/v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
Số: 37/TB-UBND 9/8/2021 TB: Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số 1751/QĐ-UBND 9/20/2021 QĐ: Về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa
Số 1721/QĐ-UBND 9/23/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
Số 11/BC-BDT 9/24/2021 BC: Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
Số 23- HD/BTGHU 1/1/1753 Hướng dẫn: học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
1/1/1753 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
Số: 48/BC-VP 8/13/2021 Báo cáo tổng hợp giải trình: Việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 404-CV/HU 8/18/2021 Công văn: Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
1617/QĐ-UBND 8/17/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
Số: 675/CTr-UBND 8/10/2021 Chương trình: Khuyến nông trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2022-2025
Số: 53/NQ-HĐND 7/29/2021 NQ: Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn 2020 - 2025( đề nghị VP 12 xã thị trấn in và trực tiếp chuyển cho ĐB HĐND huyện tại xã mình)
Số: 269/17-KH/HU 7/8/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ( 25/8/1911-25/8/2021)
Số: 90-BC/HU 7/5/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Số: 123/BC-UBND 7/2/2021 KH: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021 - 2025
Số: 921/STTTT-BCXB 7/1/2021 Tuyên truyền thực hiện cách ly đối với người đến từ vùng đang có dịch
Số: 98/GM-HĐND 7/2/2021 Báo cáo Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Tủa chùa
Số: 203/BC-UBND 7/2/2021 Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Số: 121/KH-UBND 7/2/2021 Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2021
406/UBND-KTHT 6/3/2021 CV: V/v cho phép các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các chợ trên địa bàn huyện được mở cửa hoạt động trở lại
108/KH-BCĐ 6/1/2021 KH: Triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
117/BC-UBND 6/3/2021 BC: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
107/KH-UBND 6/3/2021 Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021
541/QĐ-UBND 6/3/2021 QĐ: Thành lập cơ sở cách ly tập trung và tổ quản lý cách ly tại trường PTDT Bán trú tiểu học Mường Báng
527/QĐ-UBND 5/28/2021 V/v triệu tập cán bộ đối tượng 3 trong cơ quan tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021
151/BC-UBND 5/28/2021 BC: Kết quả công tác tuyên truyền trước và trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
106/KH-UBND 5/28/2021 KH: Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Tủa Chùa năm 2021
102/KH-UBND 5/25/2021 KH: Thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021-2025
101/KH-UBND 5/25/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện
375/UBND-TCKH 5/25/2021 CV: Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện
376/UBND-GD 5/25/2021 CV: V/v bố trí trưng tập giáo viên; chuẩn bị cơ sở vật chất tại Điểm thi dự phòng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
65/BC-HĐND 5/22/2021 BC: Kết quả giám sát thường xuyên tình hình triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
363/UBND-YT 5/21/2021 CV: Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
504/QĐ-UBND 5/20/2021 V/v thành lập Hội đồng đánh giá tác động, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp huyện
507/QĐ-UBND 5/20/2021 QĐ: Thay đổi Ủy viên Ban bầu cử
141/BC-UBND 5/20/2021 BC: Tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tủa Chùa
98/KH-UBND 5/19/2021 KH: Triển khai thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động năm 2021 huyện Tủa Chùa
03/2020/QĐ-UBND 3/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tủa Chùa
02/2020/QĐ-UBND 7/22/2020 quyết định chức năng, nhiệm vụ Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tủa Chùa
01/2020/QĐ-UBND 1/15/2020 QĐ: V/v bãi bỏ QĐ số 01/2019/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện TC về việc ban hành quy chế điều động Công chức, biệt phát công chức, viên chức, chuyển công tác trên địa bàn huyện TC
136/BC-UBND 5/18/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập
5/18/2021 V/v không tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự xã Huổi Só
5/18/2021 V/v triển khai thực hiện ứng dụng VSSID-Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động
5/18/2021 Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại ở động vật trên địa bàn huyện
Trang:  
361-405 of 646<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Chợ đêm Tủa Chùa
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website