• Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa
 • Thời gian đăng tin: 29/09/2016 02:40:44 PM
 • Thông tin chung:

  - Địa chỉ: Tổ dân phố Thắng Lợi II, Thị trấn Tủa Chùa

  - Số điện thoại: 0230 3845 165, fax: 0230 3845 163

  1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện.

  - Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

  - Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

  - Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

  - Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

  - Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

  2. Danh sách CBCC các phòng ban của huyện

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Điện thoại CQ

  Địa chỉ

  A

  B

  C

  D

  E

  I. Lãnh đạo UBND huyện

  Tổ dân phố Thắng II, Thị trấn Tủa Chùa

  1

  Lường Tuấn Anh

  Chủ tịch UBND huyện

  0230 3845 167

   

  2

  Nguyễn Minh Tuân

  Phó Chủ tịch UBND huyện

  0230 3845 168

   

  3

  Vừ A Hùng

  Phó Chủ tịch UBND huyện

  0230 3845 457

   

  II. Văn phòng HĐND&UBND huyện

   

  1

  Chánh Văn phòng HĐND&UBND  huyện

  02303845165

   

  2

  Vũ Mạnh Đăng

  Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

  02303845520

   

  3

  Trần Đức Thịnh

  Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 02303845863
  4

  Trần Văn Kiên

  Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

   

  III. Phòng Nội vụ huyện

  1

  Đặng Thị Thanh Huyền

  Trưởng phòng

   

   

  2

  Mùa A Vềnh

  Phó Trưởng phòng

   

   

  3 Phạm Văn Quy

  Phó Trưởng phòng

  IV. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

  1

  Nguyễn Duy Hiệu

  Trưởng phòng

   

   

  2

  Bùi Văn Vinh

  Phó Trưởng phòng

   

   

  3 Nguyễn Văn Minh

  Phó Trưởng phòng

  V. Phòng Giáo dục và Đào tạo

  1

  Vũ Đức Biểu

  Trưởng phòng

   

   

  2

  Nguyễn Thị Nhung

  Phó phòng

   

   

  3

  Đặng Quang Diễn

  Phó phòng

   

   

  VI. Phòng dân tộc

  1

  Trưởng phòng

   

   

  2

  Ma Văn Điệp

  Phó Trưởng phòng

   

   

  VII. Phòng Nông nghiệp và PTNT

  1

  Phạm Quốc Đạt

  Trưởng phòng

  2

  Vũ Thị Ánh

  Phó Trưởng phòng

   

   

  3

  Trần Thanh Bình

  Phó Trưởng phòng

  VIII. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

  1

  Hạng Xuân Thắng

  Trưởng phòng

   

   

  2

  Trần Ngọc Duyên

  Phó Trưởng phòng

   

   

  IX. Phòng Văn hóa và Thông tin

  1

  Nguyễn Xuân Bắc

  Trưởng phòng

   

   

  2

  Đặng Tiến Công

  Phó Trưởng phòng

   

   

  XI. Phòng Tư pháp

  1

  Hoàng Thọ Lam

  Trưởng phòng

   

   

  2

  Lò Văn Cới

  Phó Trưởng phòng

   

   

  XII. Phòng Y tế

  1

  Phó Trưởng phòng (kiêm nhiệm)

   

   

  XIII. Thanh tra

  1.

  Trương Văn Sách

  Chánh Thanh tra

   

   

  2.

   Lương Việt Dũng

   Phó Chánh Thanh tra

   

   

  XIV. Phòng Tài nguyên môi trường

  1.

  Hoàng Thị Toàn Trưởng phòng

  2.

  Thào A Phổng Phó Trưởng phòng

 • Các tin khác:
  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện
  Khối Đoàn thể
  Các đơn vị nội chính thuộc huyện
  Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa
  Huyện ủy Tủa Chùa
  Thông tin liên hệ
  Quá trình hình thành và phát triển
  Giới thiệu chung về Huyện Tủa Chùa
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hội Chọi dê Tủa Chùa 2023
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website