DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
316-360 of 612<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 183/KH-UBND 11/8/2021 KH: Thiết lập bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 987/UBND-VP 11/5/2021 CV: V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung họp UBND huyện và các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI
Số: 359/BC-UBND 11/1/2021 BC: Tiến độ triển khai thực hiện giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa (tính đến ngày 30/10/2021)
Số: 55/TB-UBND 11/1/2021 TB: Kết luận phiên họp UBND huyện tháng 10 (lần 2) năm 2021
Số: 358/BC-UBND 10/30/2021 BC: Tổng hợp thiệt hại do thiên tai từ đầu năm 2021 đến nay và giải pháp khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 903/UBND-YT 10/12/2021 CV: V/v khẩn trương rà soát đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19
Số: 162/KH-UBND 10/8/2021 KH: Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 62/BC-BPTN&TKQ 10/8/2021 BC: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ của viên chức, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 9 tháng đầu năm 2021
Số: 96-CTR/HU 10/5/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số: 881/UBND-YT 10/7/2021 CV: V/v điều chỉnh thời gian và bổ sung đơn vị tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện
Số: 1851/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: Về việc phê duyện danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa
Số: 42/TB-UBND 9/29/2021 Thông báo: Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý III năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 129/CV-PVHTT 9/28/2021 Công văn: V/v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
Số: 37/TB-UBND 9/8/2021 TB: Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số 1751/QĐ-UBND 9/20/2021 QĐ: Về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa
Số 1721/QĐ-UBND 9/23/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
Số 11/BC-BDT 9/24/2021 BC: Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
Số 23- HD/BTGHU 1/1/1753 Hướng dẫn: học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
1/1/1753 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
Số: 48/BC-VP 8/13/2021 Báo cáo tổng hợp giải trình: Việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 404-CV/HU 8/18/2021 Công văn: Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
1617/QĐ-UBND 8/17/2021 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
Số: 675/CTr-UBND 8/10/2021 Chương trình: Khuyến nông trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2022-2025
Số: 53/NQ-HĐND 7/29/2021 NQ: Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn 2020 - 2025( đề nghị VP 12 xã thị trấn in và trực tiếp chuyển cho ĐB HĐND huyện tại xã mình)
Số: 269/17-KH/HU 7/8/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ( 25/8/1911-25/8/2021)
Số: 90-BC/HU 7/5/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Số: 123/BC-UBND 7/2/2021 KH: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021 - 2025
Số: 921/STTTT-BCXB 7/1/2021 Tuyên truyền thực hiện cách ly đối với người đến từ vùng đang có dịch
Số: 98/GM-HĐND 7/2/2021 Báo cáo Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Tủa chùa
Số: 203/BC-UBND 7/2/2021 Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Số: 121/KH-UBND 7/2/2021 Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2021
406/UBND-KTHT 6/3/2021 CV: V/v cho phép các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các chợ trên địa bàn huyện được mở cửa hoạt động trở lại
108/KH-BCĐ 6/1/2021 KH: Triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
117/BC-UBND 6/3/2021 BC: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
107/KH-UBND 6/3/2021 Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021
541/QĐ-UBND 6/3/2021 QĐ: Thành lập cơ sở cách ly tập trung và tổ quản lý cách ly tại trường PTDT Bán trú tiểu học Mường Báng
527/QĐ-UBND 5/28/2021 V/v triệu tập cán bộ đối tượng 3 trong cơ quan tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021
151/BC-UBND 5/28/2021 BC: Kết quả công tác tuyên truyền trước và trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
106/KH-UBND 5/28/2021 KH: Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Tủa Chùa năm 2021
102/KH-UBND 5/25/2021 KH: Thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021-2025
101/KH-UBND 5/25/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện
375/UBND-TCKH 5/25/2021 CV: Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện
376/UBND-GD 5/25/2021 CV: V/v bố trí trưng tập giáo viên; chuẩn bị cơ sở vật chất tại Điểm thi dự phòng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
65/BC-HĐND 5/22/2021 BC: Kết quả giám sát thường xuyên tình hình triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
363/UBND-YT 5/21/2021 CV: Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
Trang:  
316-360 of 612<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Tuyên truyền ứng dụng PC Covid
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website