• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN

  Trang:  
  46-90 of 213<  1  2  3  4  5  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  01/2019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: Ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn htu xử phạt VPHC trong lĩnh vực an toàn giao thông và việc lập dự toán, quản lý, thanh, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  47/2018/QĐ-UBND 12/25/2018 QĐ: Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  46/2018/QĐ-UBND 12/25/2018 QĐ: Ban hành quy chế vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuôc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  45/2018/QĐ-UBND 12/24/2018 QDD: Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  43/2018/QĐ-UBND 11/16/2018 QĐ: Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù, danh mục thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tỉnh Điện Biên
  42/2018/QĐ-UBND 11/14/2018 QĐ: Ban hành quy định về chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  41/2018/QĐ-UBND 11/2/2018 QĐ: V/v ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  32-NQ/HU 6/15/2018 NQ: Về chương trình phát triển du lịch huyện Tủa Chùa 2018-2025, định hướng đến 2030
  1282/QĐ-UBND 12/28/2018 QĐ: V/v bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ,
  Quyết định 1/14/2019 Chương trình giải pháp năm 2019
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Mường Báng
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Sính Phình
  Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo tham luận xã Xá Nhè
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Trung Thu
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Lao Xả Phình
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Sín Chải
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Mường Đun
  Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo tham luận xã Tả Phìn
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo xã Tả Sìn Thàng
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo Tư pháp
  Báo cáo 1/14/2019 Bc thanh tra huyện
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo giải pháp thực hiện lĩnh vực nông lâm thủy sản
  Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo Phòng giáo dục
  Báo cáo 1/14/2019 Bc giải pháp văn hóa năm 2019
  báo cáo 1/14/2019 Báo cáo dân tộc
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Y tế năm 2019
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo giải pháp Nội vụ
  Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo giải pháp của lao động
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo giải pháp du lịch năm 2019
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận NHCSXH huyện
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Công an huyện
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Phòng Tài nguyên Môi trường
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Phòng Kinh tế và Hạ tầng
  07/KH-UBND 7/1/2019 KH tổ chức tết trồng cây năm 2019 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  2538/QĐ-UBND 11/1/2018 QĐ v/v ban hành chương trình phát triển du lịch huyện Tủa Chùa giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030
  32-NQ/HU 6/15/2018 NQ của Ban chấp hành đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Tủa Chùa giai đoạn 2018-2025 định hướng đến 2030
  NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về ddiều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
  NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
  444/BC-UBND 12/14/2018 BC kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2018; giải pháp, nhiệm vụ chỉ đạo điều hành năm 2019
  NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQthông qua điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về việc thông qua Chương trình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đến năm 2020 định hướng đên 2025
  NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019
  NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP gđ 2019-2020 trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
  NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng GD&ĐT giai đoạn đến năm 2030
  Trang:  
  46-90 of 213<  1  2  3  4  5  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử