• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN

  Trang:  
  46-90 of 226<  1  2  3  4  5  6  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  3/26/2019 Biểu 1 (kèm theo BC dự thảo)
  3/26/2019 Biểu 4 (kèm theo BC dự thảo)
  3/26/2019 Biểu 3 (kèm theo BC dự thảo)
  3/18/2019 BC: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phong - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
  3/26/2019 Dự thảo báo cáo Các nội dung tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên
  03-TL/BTC 2/1/2019 THỂ LỆ Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949-10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
  90/UBND-TP 2/27/2019 CV: V/v triển khai thi hành NĐ số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của CP
  88/UBND-TP 2/27/2019 V/v triển khai thi hành nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019
  06/2019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: V/v sửa đổi Khoản 4, Điều 10 và Điều 44, quy chế quản lý và sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm Quyế định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh
  05/2019/QĐ-UBND 1/29/2019 QĐ: Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  04/2019/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019
  03/21019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: QUy định tỷ êệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  02/2019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: Ban hành quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQ VN cấp xã và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cứ thực hiện cuộc "Vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  01/2019/QĐ-UBND 1/8/2019 QĐ: Ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn htu xử phạt VPHC trong lĩnh vực an toàn giao thông và việc lập dự toán, quản lý, thanh, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  47/2018/QĐ-UBND 12/25/2018 QĐ: Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  46/2018/QĐ-UBND 12/25/2018 QĐ: Ban hành quy chế vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuôc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  45/2018/QĐ-UBND 12/24/2018 QDD: Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  43/2018/QĐ-UBND 11/16/2018 QĐ: Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù, danh mục thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tỉnh Điện Biên
  42/2018/QĐ-UBND 11/14/2018 QĐ: Ban hành quy định về chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  41/2018/QĐ-UBND 11/2/2018 QĐ: V/v ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  32-NQ/HU 6/15/2018 NQ: Về chương trình phát triển du lịch huyện Tủa Chùa 2018-2025, định hướng đến 2030
  1282/QĐ-UBND 12/28/2018 QĐ: V/v bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ,
  Quyết định 1/14/2019 Chương trình giải pháp năm 2019
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Mường Báng
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Sính Phình
  Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo tham luận xã Xá Nhè
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Trung Thu
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Lao Xả Phình
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Sín Chải
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Mường Đun
  Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo tham luận xã Tả Phìn
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo xã Tả Sìn Thàng
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo Tư pháp
  Báo cáo 1/14/2019 Bc thanh tra huyện
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo giải pháp thực hiện lĩnh vực nông lâm thủy sản
  Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo Phòng giáo dục
  Báo cáo 1/14/2019 Bc giải pháp văn hóa năm 2019
  báo cáo 1/14/2019 Báo cáo dân tộc
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Y tế năm 2019
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo giải pháp Nội vụ
  Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo giải pháp của lao động
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo giải pháp du lịch năm 2019
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận NHCSXH huyện
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư
  Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Công an huyện
  Trang:  
  46-90 of 226<  1  2  3  4  5  6  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử