DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
451-495 of 612<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
41/2018/QĐ-UBND 11/2/2018 QĐ: V/v ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
32-NQ/HU 6/15/2018 NQ: Về chương trình phát triển du lịch huyện Tủa Chùa 2018-2025, định hướng đến 2030
1282/QĐ-UBND 12/28/2018 QĐ: V/v bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ,
Quyết định 1/14/2019 Chương trình giải pháp năm 2019
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Mường Báng
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Sính Phình
Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo tham luận xã Xá Nhè
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Trung Thu
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Lao Xả Phình
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Sín Chải
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận xã Mường Đun
Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo tham luận xã Tả Phìn
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo xã Tả Sìn Thàng
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo Tư pháp
Báo cáo 1/14/2019 Bc thanh tra huyện
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo giải pháp thực hiện lĩnh vực nông lâm thủy sản
Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo Phòng giáo dục
Báo cáo 1/14/2019 Bc giải pháp văn hóa năm 2019
báo cáo 1/14/2019 Báo cáo dân tộc
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Y tế năm 2019
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo giải pháp Nội vụ
Báo cáo 1/1/1753 Báo cáo giải pháp của lao động
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo giải pháp du lịch năm 2019
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận NHCSXH huyện
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Công an huyện
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Phòng Tài nguyên Môi trường
Báo cáo 1/14/2019 Báo cáo tham luận Phòng Kinh tế và Hạ tầng
07/KH-UBND 7/1/2019 KH tổ chức tết trồng cây năm 2019 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
2538/QĐ-UBND 11/1/2018 QĐ v/v ban hành chương trình phát triển du lịch huyện Tủa Chùa giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030
32-NQ/HU 6/15/2018 NQ của Ban chấp hành đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Tủa Chùa giai đoạn 2018-2025 định hướng đến 2030
NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về ddiều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
444/BC-UBND 12/14/2018 BC kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2018; giải pháp, nhiệm vụ chỉ đạo điều hành năm 2019
NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQthông qua điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa
NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về việc thông qua Chương trình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đến năm 2020 định hướng đên 2025
NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019
NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP gđ 2019-2020 trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng GD&ĐT giai đoạn đến năm 2030
TB địa điểm TLTĐB 12/12/2018 Thông báo địa điểm thảo luận tổ đại biểu
Chương trình 12/12/2018 Chương trình
Phiếu trả lời chất vấn 12/12/2018 Phiếu trả lời chất vấn
Phiếu chất vấn 12/12/2018 Phiếu chất vấn
Chia tổ 12/12/2018 Chia tổ thảo luận
183/BC-KTXH 12/14/2018 BC kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kinh tế xã hội - HĐND huyện
Trang:  
451-495 of 612<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Tuyên truyền ứng dụng PC Covid
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website