DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
136-180 of 612<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 77/KH-UBND 4/13/2022 KH: Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 188/BC-UBND 4/13/2022 BC: Tình hình hoạt động quý I/2022, phương hướng nhiệm vụ quý II/2022 của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện
Số: 250/UBND-LĐ 4/12/2022 CV: V/v tăng cường công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích đối với trẻ em trên địa bàn huyện
Số: 252/UBND-LĐ 4/12/2022 CV: V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
Số: 88/CV 4/13/2022 CV: V/v tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật năm 2022.
Số: 22/CV-TTDVNN 4/13/2022 CV: V/v Chủ động phòng trừ bệnh Đạo ôn hại lúa vụ Đông xuân 2022.
Số: 40 /TB-HĐTDCC 4/7/2022 TB: Công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiên hồ sơ tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa
Số: 39/TB-HĐTDCC 4/7/2022 TB: Kết quả tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa
Số: 246/UBND-YT 4/8/2022 CV: V/v tăng cường các hoạt động giảm tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi
Số: 680/-CV/HU 4/6/2022 BC: về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
Số: 48/BC-NN 4/6/2022 Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn thiện Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa
Số: 17/VP-TH 4/7/2022 CV: V/v đề xuất nội dung tại Phiên họp tháng 4 năm 2022 của UBND huyện
Số: 67/-CV/BTGHU 4/1/2022 CV: Về việc định hướng công tác tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
4/4/2022 CV: Về việc tuyên truyền về Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Số: 577/QĐ-UBND 3/30/2022 QĐ: Về việc công nhận và trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại Đại hội Thể dục, thể thao huyện Tủa Chùa lần thứ X
Số: 61/KH-UBND 3/21/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số: 35/KH-CTĐ 3/21/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022.
Số: 208/UBND-TP 3/21/2022 CV: V/v triển khai thi hành Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Số: 57/KH-UBND 3/21/2022 KH: Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 29/CV-CTĐ 3/21/2022 CV: Về việc ủng hộ Quỹ “Chữ thập đỏ” năm 2022.
Số: 206/UBND-TCKH 3/21/2022 CV: Về việc rà soát số liệu để phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn.
Số: 401/QĐ-UBND 3/18/2022 QĐ: Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Tủa Chùa lần thứ X, năm 2021 với tổng số tiền 217.020.000 đồng
Số: 135/BC-UBND 3/18/2022 BC: Công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2022 trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý I năm 2022
Số: 60/KH-UBND 3/18/2022 KH: Truyền thông về xây dựng xã hội học tập đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 59/KH-UBND 3/18/2022 KH: Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 58/KH-UBND 3/18/2022 KH: Triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 34/KH-BCĐ 3/14/2022 KH: Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022
Số: 204/UBND-GD 3/17/2022 CV: V/v phối hợp báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2021
Số: 47/-BC/BTGHU 3/17/2022 BC: Kết quả công tác Tuyên giáo 3 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng đầu năm 2022
Số: 130/BC-UBND 3/17/2022 BC: Rà soát, đề xuất danh mục dự án đầu tư về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 50/-KH/HU 3/17/2022 KH: Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tưởng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Số: 391/QĐ-UBND 3/17/2022 QĐ: Về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa
Số: 129/BC-UBND 3/17/2022 BC: Công tác phối hợp quản lý Nhà nước về sử dụng đất của Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2021
Số: 132/BC-UBND 3/17/2022 BC: Đề xuất chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân Liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025.
Số: 3/18/2022 TTHC Phòng TNMT
Số: 295/QĐ-UBND 3/16/2022 QĐ: Về việc Thu hồi dự toán năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn còn dư về ngân sách huyện với tổng số tiền 6.344.695.204 đồng
Số: 796/-KL/HU 3/16/2022 BC: Kết luận của đồng chí Vùi Văn Nguyện - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ tại Hội nghị giao ban lãnh đạo huyện
Số: 50/KH-UBND 3/16/2022 KH: Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 52/KH-UBND 3/16/2022 KH: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 53/KH-UBND 3/16/2022 KH: Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 54/KH-UBND 3/16/2022 KH: Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 55/KH-UBND 3/16/2022 KH: Triển khai công tác bảo vệ trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 56/KH-UBND 3/16/2022 KH: Giải quyết việc làm cho người lao động huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 51/KH-UBND 3/16/2022 KH: Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 14/KH_BPC 3/16/2022 KH: giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2020-2021”
Trang:  
136-180 of 612<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Tuyên truyền ứng dụng PC Covid
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website