• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  Văn bản số 112/CTr-HĐND ngày 03/09/2020 về việc Chương trình công tác tháng 9 - HĐND huyện của UBND Huyện
  Số/Ký hiệu 112/CTr-HĐND
  Ngày ban hành 03/09/2020
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND Huyện
  Loại
  Tệp đính kèm:
  Văn bản khác:
 • Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019
 • BC tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019 của Ban dân tộc HĐND huyện
 • BC kết quả giám sát về tình hình thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện
 • BC thẩm tra điều chỉnh quy hoạch sd đất đến năm 2020 huyện Tủa Chùa; djw thảo NQ của HĐND huyện về điều cihnhr quy hoạch sd đất đến năm 2020 huyện Tủa Chùa kèm theo Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện
 • BC thẩm tra tờ trình và dự thảo NQ về việc thông qua Chương trình phát triển sản xuất nông lâm, nghiệp đến năm 2020 định hướng đến 2025
 • BC tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • Dự thảo NQ về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • BC kq hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; chương trình hđ năm 2019 của Thường trực HĐND huyện
 • BC kết quả giám sát tinh hình công tác tuyển dụng sd và quản lý cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan, đơn vị chuyên môn, sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa CHùa gđ 2016-2018
 • BC thẩm tra dự thảo NQ về điều chỉnh quyết toán NSĐP năm 2017, kèm theo TTr số 188/TTr-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện về việc điều chỉnh quyết toán NSĐP năm 2017
 • TTr về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo NQ số 85/2014/QH13 của quốc hội tại kỳ họp thứ 8. HĐND huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016-2021
 • TTr v/v thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Tủa Chùa năm 2019
 • TTr về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019
 • BC thẩm tra báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác, phòng chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 • BC thẩm tra dự thảo NQ về việc thông qua điều chỉnh đường địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • Trang:
  121-135 of 233<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử