• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  Văn bản số 112/CTr-HĐND ngày 03/09/2020 về việc Chương trình công tác tháng 9 - HĐND huyện của UBND Huyện
  Số/Ký hiệu 112/CTr-HĐND
  Ngày ban hành 03/09/2020
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND Huyện
  Loại
  Tệp đính kèm:
  Văn bản khác:
 • V/v thành lập Hội đồng đánh giá tác động, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp huyện
 • QĐ: Thay đổi Ủy viên Ban bầu cử
 • BC: Tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • KH: Triển khai thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động năm 2021 huyện Tủa Chùa
 • QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tủa Chùa
 • quyết định chức năng, nhiệm vụ Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tủa Chùa
 • QĐ: V/v bãi bỏ QĐ số 01/2019/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện TC về việc ban hành quy chế điều động Công chức, biệt phát công chức, viên chức, chuyển công tác trên địa bàn huyện TC
 • Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập
 • V/v không tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự xã Huổi Só
 • V/v triển khai thực hiện ứng dụng VSSID-Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động
 • Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại ở động vật trên địa bàn huyện
 • V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
 • V/v phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện Tủa Chùa Quý II, năm 2021
 • chương trình Công tác của HĐND huyện tháng 5 năm 2021
 • Chương trình công tác tháng 5 của UBND huyện
 • Trang:
  31-45 of 282<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử