• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN UBND Huyện

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1/1/1753 Tài liệu Hội Nghị PBGDPL năm 2021 huyện Tủa Chùa
  Số: /KH-UBND 8/27/2021 DT Kế hoạch: Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn 2021 - 2025
  Số: /KH-UBND 8/27/2021 DT Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên
  Số: /KH-UBND 8/27/2021 DT Kế hoạch: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa tại kỳ họp thứ 2, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 về quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường, giai đoạn 2020-2025
  Số: /QĐ-UBND 8/27/2021 DT Quyết định: Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Số: /KH-UBND 8/26/2021 DT Kế hoạch: Thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy mô hình kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, giai đoạn 2021- 2025
  Số: -KH/HU 8/26/2021 DT Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/7/2021 về phát triển nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025 – Huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021 – 2025
  Số: /KH-UBND 8/25/2021 DT Kế hoạch: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Ước thực hiện cả năm 2021 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
  Số: /BC-UBND 8/25/2021 DT Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022
  Số: /BC-UBND 8/25/2021 DT Báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 8 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
  1-10 of 350<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử