• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN UBND Huyện

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  12/2/2020 Biểu 2 kèm BC 378
  12/2/2020 Biểu 1 kèm BC 378
  378/BC-UBND 12/2/2020 BC Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021
  11/13/2020 BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2021
  11/23/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa
  11/23/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tủa Chùa
  11/23/2020 BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX đến nay
  11/23/2020 Biểu kèm NQ 2021
  11/23/2020 biểu kèm Nghị quyết 5 năm
  11/23/2020 TỜ TRÌNH Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025
  1-10 of 196<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử