• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  Văn bản số 112/CTr-HĐND ngày 03/09/2020 về việc Chương trình công tác tháng 9 - HĐND huyện của UBND Huyện
  Số/Ký hiệu 112/CTr-HĐND
  Ngày ban hành 03/09/2020
  Người ký
  Đơn vị ban hành UBND Huyện
  Loại
  Tệp đính kèm:
  Văn bản khác:
 • Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018- file 8
 • Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018 - file 7
 • Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018- file 6
 • Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018-file 5
 • Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018-file 4
 • Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018-file 3
 • Tài liệu phiên họp UBND huyện háng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018 - file 2
 • Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018 - file 1
 • Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 6
 • Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 5
 • Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 4
 • Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 3
 • Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 2
 • Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 1
 • BC thẩm tra Chương trình và Dự thảo NQ thông qua Chương trình phát triển du lịch trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
 • Trang:
  151-165 of 233<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử