DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
271-315 of 855<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
27/NQ-HĐND 7/18/2022 NQ: Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
1040/TB-CAH 7/15/2022 Thông báo Tuyển lao động hợp đồng năm 2022
611/UBND-NV 7/15/2022 CV: Về việc triển khai, tiếp nhận hồ sơ đăng ký bổ nhiệm, chuyển chức danh nghề nghiệp kỹ sư (hạng III) và kỹ thuật viên (hạng IV)
1715/QĐ-UBND 7/14/2022 QĐ: V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện
Số: 39/-HD/BTGHU 7/12/2022 HD: tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2022
Số: 40/-HD/BTGHU 7/12/2022 HD: Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ( 07/8/1912-07/8/2022)
Số: 314/-CV/BTGHU 7/12/2022 CV: Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV
Số: 1636/QĐ-UBND 7/11/2022 QĐ: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tác động, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học huyện Tủa Chùa
Số: 593/UBND-VHTT 7/11/2022 CV: V/v khảo sát, lựa chọn các hộ làm nhà nghỉ cộng đồng phục vụ khách du lịch trên địa bàn huyện
Số: 362/BC-UBND 7/8/2022 BC: Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2022
Số: 583/UBND-NHCSXH 7/8/2022 CV: Về việc tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002//NĐ-CP
Số: 582/UBND-VP 7/8/2022 CV: V/v triển khai thực hiện quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 137/KH-UBND 7/8/2022 KH: Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 09, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 138/KH-UBND 7/8/2022 KH: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 1630/QĐ-UBND 7/8/2022 QĐ: Về việc ban hành quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Tủa Chùa
Số: 92022/QĐ-UBND 7/8/2022 QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tủa Chùa
Số: 35/BC-VP 7/8/2022 BC: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức được giao nhiệm vụtại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Quý II năm 2022
Số: 66/TB-UBND 7/8/2022 TB: Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
6/2022/QĐ-UBND 6/30/2022 QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa
2/2022/QĐ-UBND 6/30/2022 QĐ: Vệ việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Tủa Chùa
3/2022/QĐ-UBND 7/1/2022 QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tủa Chùa
7/2022/QĐ-UBND 7/3/2022 QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tủa Chùa
8/2022/QĐ-UBND 7/3/2022 QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tủa Chùa
Số: 64/TB-UBND 7/6/2022 TB: Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chínhQuý II năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 61/TB-UBND 7/5/2022 Thông Báo: Kết luận Phiên họp UBND huyện tháng 6/2022 (lần 2)
05/2022/QĐ-UBND 7/5/2022 QĐ: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tủa Chùa
Số: 1593/QĐ-UBND 7/5/2022 QĐ: Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính huyện Tủa Chùa
Số: 136/KH-UBND 7/5/2022 KH: Triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện năm 2022
01/2022/QĐ-UBND 7/5/2022 QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Tủa Chùa
Số: 532/PA_UBND 6/27/2022 PA: Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Tủa Chùa, năm 2022.
Số: 1536/QĐ-UBND 6/27/2022 QĐ: Về việc ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 513/UBND-NN 6/22/2022 CV: V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
Số: 67/GM-UBND 6/23/2022 QĐ: Về việc họp Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: /TTr-UBND 6/20/2022 Dự thảo 02 Tờ trình Phòng TC-KH
Số: 323/BC-UBND 6/17/2022 BC: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2022
Số: 324/BC-UBND 6/17/2022 BC: Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/HU ngày 15/6/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Tủa Chùa giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030
Số: 483/UBND-LĐ 6/15/2022 CV: V/v tuyển chọn trẻ em mồ côi về nuôi dưỡng tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích
Số: 479/UBND-VP 6/15/2022 CV: V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung họp UBND huyện và các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI
Số: 308/-HD/BTGHU 6/15/2022 CV: Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Việt ( 23/11/1922 - 23/11/2022
Số: 37/-HD/BTGHU 6/15/2022 HD: Tuyên truyền về " Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
Số: 477/UBND-NV 6/13/2022 CV: V/v tiếp tục thực hiện rà soát, xử lý các trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 71-KL/TW của Ban Bí thư
Số: 124/KH-UBND 6/12/2022 KH: Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 08, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 1441/QĐ-UBND 6/13/2022 QĐ: Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021-2030
Số: 309/BC-UBND 6/13/2022 BC: Tổng kết, đánh giá Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Tủa Chùa, năm 2022
Số: 16/NQ-HĐND 6/13/2022 NQ: Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao cho UBND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III
Trang:  
271-315 of 855<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Hang động Khó Chua La
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website