DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
1-45 of 827<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
23/TB-UBND 3/16/2023 TB: Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
101-CV/BTGHU 3/2/2023 CV: Tuyên truyền Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề "Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh"tỉnh Điện Biên đợt 2, giai đoạn 2013-2025
63/PNV-ĐTBD 3/15/2023 CV: V/v đăng ký nhu cầu đào tạo đại học theo chế độ cử tuyển năm 2023
243/UBND-TNMT 3/24/2023 CV: V/v chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong thực hiện thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện
63/KH-BCĐ 3/14/2023 KH: Tổ chức tiếp nhận máu năm 2023
61/KH-CTĐHVC 3/14/2023 KH: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các huyện vùng cao năm 2022 tại huyện Tủa Chùa
80/BC-UBND 3/10/2023 BC: Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2022 và đăng ký nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
77-KH/HU 3/8/2023 KH: Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 09/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị
214/UBND-YT 3/7/2023 KH: Triển khai thực hiện Công điện số 258/CĐ-BYT ngày 27/02/2023 của Bộ Y tế về phòng, chống Cúm gia cầm lây sang người
366/KH-BCĐ 3/3/2023 KH: Kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06
388/CAH 3/8/2023 CV: Thu nhận hồ sơ CCCD, định danh điện tử
179/UBND-LĐ 2/28/2023 CV: Thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn huyện
31/KH-UBND 2/20/2023 KH: Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi, đợt 02, năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
03/2021/QĐ-UBND 11/3/2021 QĐ Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Tủa Chùa
01/2021/QĐ-UBND 8/20/2021 QĐ Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa
08/2022/QĐ-UBND 6/30/2022 QĐ Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tủa Chùa
10/2022/QĐ-UBND 9/26/2022 QĐ Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tủa Chùa
12/2022/QĐ-UBND 11/30/2022 QĐ Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tủa Chùa
47/BC -UBND 2/13/2023 BC: Kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
470/BC-UBND 9/19/2022 BC: Công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2022 trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý III năm 2022
326/BC-UBND 6/20/2022 BC: Công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2022 tr n t ng t ông tin áo cáo C n p và áo cáo kết quả c ấm điểm đán giá vi c giải quyết TTHC Quý II năm 2022
135 /BC-UBND 3/18/2022 BC: Công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2022 tr n t ng t ông tin áo cáo C n p v áo cáo k t qu c m iểm án giá vi c gi i quy t TTHC Quý I năm 2022
638/BC-UBND 12/16/2022 BC Trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2022
3151/QĐ-UBND 12/31/2022 QĐ: Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
25/BC-UBND 1/30/2023 BC: Tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số Chuyển đổi số huyện Tủa Chùa năm 2022
61-UBND/NN 1/18/2023 CV: khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo tồn, phát triển bền vững quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 238-BC/HU 1/10/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số: 07/BC-PVHTT 1/10/2023 BC: Kết quả triển khai thu thập số liệu và tài liệu kiểm chứng chấm điểm Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
1/10/2023 BC: Tổng kết công tác Y tế; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số: 15/UBND-VP 1/10/2023 CV: V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Số: 01/KH-UBND 1/10/2023 KH: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tuyên truyền trên địa bàn xã Xá Nhè năm 2023
Số: 2068/CAH 1/6/2023 CV: V/v cung cấp thông tin, tài liệu
Số: 6/UBND-CA 1/5/2023 CV: V/v triển khai thi hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP
Số: 1252/UBND-VH 12/29/2022 CV: V/v hưởng ứng lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII
Số: 74/CTR-BPC 12/29/2022 CHƯƠNG TRÌNH Hoạt động giám sát năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện Khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 335/BC 12/20/2022 BC: Kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 234-BC/HU 12/20/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số: 645/BC-UBND 12/20/2022 BC: Công tác cải cách hành chính năm 2022
Số: 248/KH-UBND 12/19/2022 KH: Bảo đảm tật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023
Số: 249/KH-UBND 12/19/2022 KH: Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
Số: 246/KH-UBND 12/19/2022 KH: Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đợt 10, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 1210/UBND-NN 12/14/2022 CV: V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển cây Đào và thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào trên địa bàn huyện.
Số: 1555-KL/HU 12/14/2022 BC: Kết luận Hội nghị thứ 13 - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII nhiệm kỳ 2020-2025
Số: 14-NQ/HU 12/13/2022 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
Số: 2985/QĐ-UBND 12/12/2022 QĐ: Về việc điều chỉnh, giao bổ sung số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Tủa Chùa năm học 2022 - 2023
Trang:  
1-45 of 827<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Hội Chọi dê Tủa Chùa 2023
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website