DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
91-135 of 855<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 1124/UBND-GD 11/24/2022 CV: Chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp thông tin về chi ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và Đào tạo
Số: 483/CV-TCKH 11/23/2022 CV: V/v Tập huấn triển khai phần mềm misa năm 2022
Số: 934-CV/HU 11/23/2022 Về việc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023
Số: 76/BC-PYT 11/23/2022 BC: Kết quả khám sức khỏe cho các công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023
Số: 67/KH-CTĐ 1/1/1753 Kế hoạch Triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão-2023
Số: 236/KH-UBND 1/1/1753 KH: Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2023
Số: 1112/UBND-VP 1/1/1753 CV: V/v nghiên cứu, đề xuất ý kiến đối với các nội dung tại Phiên họp của UBND tỉnh Điện Biên tháng 11 (lần 2) năm 2022
Số: 235/KH-UBND 1/1/1753 KH: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố năm 2023
Số: 234/KH-UBND 1/1/1753 KH: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố năm 2023
Số: 662/CV-PNV 1/1/1753 CV: V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 231/KH-UBND 1/1/1753 KH: Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 14, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 93/TB-UBND 1/1/1753 TB: Phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Nhà nước huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021-2030
Số: 1107/UBND-NV 1/1/1753 CV: V/v báo cáo, thống kê công tác cán bộ năm 2022
Số: 1104/UBND-VH 1/1/1753 CV: V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft công bố tháng 11 năm 2022
Số: 654/CV-PNV 1/1/1753 CV: V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức nữ lãnh đạo, quản lý tham dự lớp tập huấn khu vực miền Bắc
Số: 1102/UBND-YT 1/1/1753 CV: V/v báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng
Số: 1091/UBND-VHTT 1/1/1753 CV: V/v tiếp tục tăng cường hiệu quả,khai thác, sử dụng tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng DVC quốc gia
Số: 1095/CTR-UBND 1/1/1753 Đón tiếp Đoàn Kiểm tra chéo công tác Thi đua khen thưởng của huyện Mường Nhé tại huyện Tủa Chùa
Số: 230/KH-UBND 1/1/1753 KH: Tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 1098/UBND-NN 1/1/1753 CV: V/v đôn đốc việc triển khai rà soát bộ tiêu chí xã nông thôn mới và thôn bản nông thôn mới trên địa bàn huyện
Số: 1090/UBND-VHTT 1/1/1753 CV: Chia sẻ, phổ biến câu chuyện Chuyển đổi số trên Chuyên mục T63.
Số: 1069/UBND-NV 1/1/1753 CV: V/v triển khai thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện năm 2022
Số: 1072/UBND-TTDVNN 1/1/1753 CV: Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dại ở động vật trên địa bàn huyện
Số: 1071/UBND-TTDVNN 1/1/1753 CV: V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn huyện
Số: 50-HD/BTGHU 1/1/1753 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 -02/01/2023)
228/KH-UBND 11/14/2022 KH: Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm (OCOP) huyện Tủa Chùa năm 2022
224/KH-UBND 11/11/2022 KH: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021-2025
Số: 2711-2745/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa (+ QD của 34 chủ rừng từ QĐ số 2711 đến 2745)
Số: 292/CV 1/1/1753 CV: Đôn đốc tiến độ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Số: 1060/UBND-CA 1/1/1753 CV: V/v đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới
Số: 622/CV-PNV 1/1/1753 CV: V/v hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp huyện, cấp tỉnh đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
Số: 1063/UBND-VP 1/1/1753 CV: V/v xây dựng chương trình công tác năm 2023
Số: 1062/UBND-NV 1/1/1753 CV: V/v triển khai thực hiện một số nội dung thuộc tiêu chí 15.3 phụ lục II Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 2808/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai
Số: 625/CV-PNV 1/1/1753 CV: Về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 2023
Số: 914-CV/HU 1/1/1753 CV: Về việc đề xuất nội dung xây dựng chương trình công tác năm 2023
Số: 137/GM-UBND 1/1/1753 Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)
Số: 1046/UBND-TP 1/1/1753 CV: v/v tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Số: 524/BC-UBND 1/1/1753 BC: Sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 1040/UBND-TNMT 1/1/1753 CV: V/v triển khai thực hiện một số nội dung thuộc tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí số 18 chất lượng môi trường sống trong xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao
Số: 1041/UBND-TNMT 1/1/1753 CV: V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí số 10 trong xây dựng thôn, bản nông thôn mới; tiêu chí số 3 và tiêu chí số 5 trong xây dựng thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn
Số: 1042/UBND-NN 1/1/1753 CV: V/v tăng cường quản lý chăn thả gia súc, vật nuôi và phòng chống đói, rét trên địa bàn huyện
Số: 216/KH-UBND 1/1/1753 KH: Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôntrên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2022 - 2025
Số: 1043/UBND-YT 1/1/1753 CV: V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn huyện
Số: 213/KH-UBND 1/1/1753 KH: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Trang:  
91-135 of 855<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Hang động Khó Chua La
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website