DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
316-360 of 855<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 784/CAH 6/10/2022 CV: V/v tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC trực tuyến mực độ 3, 4 trong lĩnh vực PCCC
Số: 306/-HD/BTGHU 6/9/2022 CV: Tuyên truyền kỷ miệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/2012 - 07/7/2022)
Số: 118/KH-UBND 6/6/2022 KH: Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 1299/QĐ-UBND 5/13/2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Xây dựng Đề án đặt tên đường, phố và các công trình trên địa bàn thị trấn Tủa Chùa
4/29/2022 Bản đồ phần 4
4/29/2022 Bản đồ phần 3
4/29/2022 Bản đồ phần 2
4/29/2022 Bản đồ phần 1
4/29/2022 Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết
1187/QĐ-UBND 4/29/2022 Quyết định phê duyệt điều chỉnh lại cục bộ quy hoạch chi tiết khu đát thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
Số: 118/KH-UBND 6/6/2022 KH: Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 120/KH-UBND 6/6/2022 KH: Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 117/KH-UBND 6/6/2022 KH: Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 119/KH-UBND 6/6/2022 KH: Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 442/UBND-QS 6/2/2022 CV: V/v đăng ký bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2022
Số: 25/VP-TH 6/2/2022 Công văn V/v đề xuất nội dung tại phiên họp của UBND huyện tháng 6 năm 2022
Số: 443/UBND-NN 6/2/2022 Công văn V/v phối hợp tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022
Số: 292/BC-UBND 6/2/2022 BC:Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 5 năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa chùa
Số: 116/KH-UBND 6/3/2022 KH: Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên (đợt 07) và cho đối tượng trẻ em từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi (đợt 03) năm 2022
Số: 282/BC-UBND 6/2/2022 BC: Công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022
Số: 114/KH-UBND 6/2/2022 KH: Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” tháng 6/2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 1402/QĐ-UBND 6/2/2022 Quyết định giám sát hoạt động của đoàn thanh tra công tác quản lý ngân sách tại Trung tâm Quản lý đất đai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình
Số: 11/NQ-HĐND 6/2/2022 NQ: Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn chi khác ngân sách và nguồn tiền lương chưa giao cho các đơn vị với tổng số tiền 1.343.000.000 đồng
Số: 115/KH-UBND 6/2/2022 KH: Thực hiện chương trình" Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 1401/QĐ-UBND 6/2/2022 QĐ: Về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tủa Chùa
Số: 287/BC-UBND 6/2/2022 BC: Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý II năm 2022
Số: 432/UBND-VH 6/2/2022 CV: V/v khắc phục một số tồn tại hạn chế trong công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin năm 2022
Số: 1378/QĐ-UBND 5/30/2022 QĐ: ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Phát triển cây Mắc ca huyện Tủa Chùa giai đoạn 2022 – 2025
Số: 271/BC-UBND 5/30/2022 BC: Tổng hợp thiệt hại do thiên tai từ ngày 23/5/2022 đến ngày 26/5/2022 và giải pháp khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện Tủa Chùa
93/TB-KTHT 5/24/2022 TB: Về việc mở lớp đào tạo lái xe cơ giới đường bộ mô tô hạng A1 năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
111/KH-UBND 5/26/2022 KH: Tuyên truyền phát triển cây Mắc ca gắn với thành lập Hợp tác xã Mắc ca trên địa bàn huyện Tủa Chùa
106/KH-UBND 5/20/2022 KH: Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 6, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
104/KH-UBND 5/18/2022 KH: Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 101/KH-UBND 5/16/2022 KH: Tổ chức đón nhận cây Di sản Việt Nam tại thôn Sín Chải và thôn Hấu Chua xã Sín Chải
Số: 92/KH-UBND 5/6/2022 KH: Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022
Số: 721/-CV/HU 5/6/2022 CV: Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Số: 1194/QĐ-UBND 4/29/2022 QĐ: Về việc điều chuyển tài sản
Số: 22/BC-HĐND 4/29/2022 BC: Kết quả hoạt động tháng 3 + 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022 của Thường trực HĐND huyện
Số: 323/UBND-YT 5/4/2022 CV: V/v triển khai Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số: 34/-HD/BTGHU 5/4/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng ( 11/6/1912 - 11/6/2022)
Số: 86/KH-UBND 5/4/2022 KH: Thực hiện công tác Dân số năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 1181/QĐ-UBND 5/4/2022 QĐ: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số: 317/UBND-VP 5/4/2022 CV: V/v Giao nhiệm vụ tham gia đề xuất nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Số: 44/TB-UBND 5/4/2022 TB: Kết luận Phiên họp UBND huyện tháng 4/2022
Số: 296/UBND-NV 5/4/2022 CV: V/v triển khai, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
Trang:  
316-360 of 855<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Hang động Khó Chua La
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website