DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
406-450 of 855<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 204/UBND-GD 3/17/2022 CV: V/v phối hợp báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2021
Số: 47/-BC/BTGHU 3/17/2022 BC: Kết quả công tác Tuyên giáo 3 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng đầu năm 2022
Số: 130/BC-UBND 3/17/2022 BC: Rà soát, đề xuất danh mục dự án đầu tư về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 50/-KH/HU 3/17/2022 KH: Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tưởng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Số: 391/QĐ-UBND 3/17/2022 QĐ: Về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa
Số: 129/BC-UBND 3/17/2022 BC: Công tác phối hợp quản lý Nhà nước về sử dụng đất của Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2021
Số: 132/BC-UBND 3/17/2022 BC: Đề xuất chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân Liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025.
Số: 3/18/2022 TTHC Phòng TNMT
Số: 295/QĐ-UBND 3/16/2022 QĐ: Về việc Thu hồi dự toán năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn còn dư về ngân sách huyện với tổng số tiền 6.344.695.204 đồng
Số: 796/-KL/HU 3/16/2022 BC: Kết luận của đồng chí Vùi Văn Nguyện - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ tại Hội nghị giao ban lãnh đạo huyện
Số: 50/KH-UBND 3/16/2022 KH: Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 52/KH-UBND 3/16/2022 KH: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 53/KH-UBND 3/16/2022 KH: Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 54/KH-UBND 3/16/2022 KH: Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 55/KH-UBND 3/16/2022 KH: Triển khai công tác bảo vệ trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 56/KH-UBND 3/16/2022 KH: Giải quyết việc làm cho người lao động huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 51/KH-UBND 3/16/2022 KH: Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 14/KH_BPC 3/16/2022 KH: giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2020-2021”
Số: 198/UBND-TCKH 3/16/2022 CV: Triển khai thực hiện Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính
Số: 16/BC-TCD 3/16/2022 BC: Công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tủa Chùa tháng 3 năm 2022 (từ 14/02/2022 đến 13/3/2022)
Số: 146/-BC/HU 3/15/2022 BC: Kết quả rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng
Số: 78/KH-TCKH 3/15/2022 KH: Kiểm tra công tác tài chính, công tác quản lý sử dụng tài sản công năm 2022
Số: 3/15/2022 TTHC Phòng Tư Pháp huyện
Số: 3/15/2022 TTHC Thanh Tra huyện
Số: 3/15/2022 TTHC Giáo dục và Đào tạo
Số: 3/15/2022 TTHC Tài Chính - Kế hoạch
Số: 3/15/2022 TTHC Kinh tế - Hạ Tầng
Số: 3/15/2022 TTHC Phòng Nông Nghiệp
Số: 3/15/2022 TTHC Ngành Lao động
Số: 353/STTTT-BCXB 3/14/2022 CV: Tuyên truyền triển khai hoá đơn điện tử
Số: 346/QĐ-UBND 3/11/2022 QĐ: V/v thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021 - 2025
Số: 347/QĐ-UBND 3/11/2022 QĐ: Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển cây Mắc-ca huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2022-2025
Số: 187/UBND-TCKH 3/11/2022 CV: rà soát, đề xuất nhu cầu sử dụng vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Số: 344/QĐ-UBND 3/11/2022 QĐ: Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 47/KH-UBND 3/11/2022 KH: Công tác phòng, chống ma túy năm 2022
Số: 48/KH-UBND 3/10/2022 KH: Công tác quản lý Dược và Mỹ phẩm năm 2022 trên địa bàn huyện
Số: 335/KH-STTTT 3/10/2022 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Phòng, chống mại dâm năm 2022
Số: 185/UBND-VP 3/10/2022 CV: V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung tại phiên họp UBND huyện tháng 3 năm 2022
Số: 342/QĐ-UBND 3/10/2022 QĐ: Phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn huyện Tủa Chùa Quý I, năm 2022
Số: 180/UBND-TP 3/10/2022 CV: V/v rà soát, cập nhật, tích hợp, cung cấp thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực hộ tịch theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số: 182/UBND-TNMT 3/10/2022 V/v tổng hợp bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2022 trên địa bàn huyện
Số: 112/BC-UBND 3/9/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, 2 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022
Số: 13/BC-HĐND 3/9/2022 Báo cáo kết quả hoạt động tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2022 của Thường trực HĐND huyện
Số: 176/UBND-VP 3/9/2022 CV: Vv đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 1291QĐ-TTg ngày 07102019 của Thủ tướng Chính phủ
Số: 178/UBND-VP 3/9/2022 CV: V/v khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND huyện giao trong quý I/2022
Trang:  
406-450 of 855<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Hang động Khó Chua La
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website