DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
136-180 of 855<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 907-CV/HU 1/1/1753 CV: Về việc mở lớp tập huấn công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Số: 1034/UBND-GD 1/1/1753 CV: V/v khai thác và sử dung tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập”
Số: 1035/UBND-TP 1/1/1753 Cv: v/v xây dựng Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện
Số: 1029/UBND-TD 1/1/1753 CV: V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện tháng 11 năm 2022
Số: 64/CV-PYT 1/1/1753 CV: V/v phối hợp cấp phát tài liệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022
Số: 1012/UBND-CA 1/1/1753 CV: Về việc nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước; tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên phạm vi toàn huyện
Số: 897-CV/HU 1/1/1753 CV: Về việc xây dựng báo cáo năm 2022
Số: 65/BC-CTĐ 1/1/1753 BC: Kết quả thực hiện công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số: 211/KH-UBND 1/1/1753 KH: Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 202/KH-PVHTT 1/1/1753 CV: Tổ chức các hoạt động triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (25/11)
Số: 1009/UBND-CA 1/1/1753 CV: V/v triển khai các nhiệm vụ cấp bách thực hiện Đề án 06
Số: 1006/UBND-TP 1/1/1753 Cv: v/v xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2022
Số: 208/KH-BCĐ 1/1/1753 KH: v/v diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã trung thu
Số: 91/TB-UBND 1/1/1753 TB: Kết luận hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm thành lập Đảng bộ huyện (28/9/1955-28/9/2022) và thành lập huyện (18/10/1955-18/10/2022)
Số: 2545-2594/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa (50 hộ gia đình, từ QĐ số 2545 đến số 2594)
Số: 991/UBND-VH 1/1/1753 CV: Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft tháng 10 năm 2022 và lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong FortiOS và FortiProxy
Số: 87-CV/BTGHU 1/1/1753 CV: Về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc tuân thủ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và Cửa khẩu biên giới trên đất liền năm 2016
Số: 2494-2544/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa (+50 QĐ giao rừng cho các HGĐ, cá nhân trên địa bàn Xá Nhè, từ QĐ số 2494 đến 2544)
Số: 2671-2677/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa
Số: 987/UBND-YT 1/1/1753 CV: V/v tăng cường giám sát phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 984/UBND-VP 1/1/1753 CV: V/v đề xuất nội dung của UBND huyện trình tại kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND huyện khóa XXI
Số: 189/TB-PVHTT 1/1/1753 TB: Kết quả Hội thi biểu diễn khèn Mông truyền thống huyện Tủa Chùa lần thứ Nhất năm 2022
Số: 200/KH-UBND 1/1/1753 KH: Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 88/TB-UBND 1/1/1753 TB: V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai
Số: 2626-2652/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa ( +Quyết định của 26 chủ rừng từ số 2626 đến 2652 ngày 13-10-22)
Số: 271/TB-KTHT 1/1/1753 TB: Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Số: 1576/BCĐ-CAH 1/1/1753 V/v rà soát nhu cầu trang thiết bị phục vụ triển khai, thực hiện Đề án 06 năm 2023
Số: 1550/KH-CAH 1/1/1753 KH: Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn huyện
Số: 1570/BCĐ 1/1/1753 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 tháng 10 năm 2022
Số: 2231-2260/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: v/v giao đất, giao rừng trên địa bàn xã Mường Đun (30 hộ gia đình, từ QĐ số 2231 đến 2260)
Số: 2261-2300/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: v/v giao đất, giao rừng trên địa bàn xã Mường Đun (40 hộ gia đình, từ QĐ số 2261 đến số 2300)
Số: 52/BC-TCD 1/1/1753 BC: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tủa Chùa tháng 10 năm 2022 (từ 14/9/2022 đến 13/10/2022)
Số: 2301-2340/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: v/v giao đất, giao rừng trên địa bàn xã Mường Đun (40 hộ gia đình, từ QĐ số 2301 đến số 2340)
Số: 2341-2380/QĐ-UBND 1/1/1753 QĐ: v/v giao đất, giao rừng trên địa bàn xã Mường Đun (40 hộ gia đình từ QĐ số 2341 đến số 2380)
Số: 2381-2407/QĐ-UBND 10/20/2022 QĐ: v/v giao đất, giao rừng trên địa bàn xã Mường Đun (27 hộ gia đình, từ QĐ số 2381 đến số 2407)
Số: 416/CV-TCKH 10/20/2022 CV: về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 (lần 2).
Số: 968/UBND-LĐ 1/1/1753 CV: V/v tổ chức khám sàng lọc miễn phí phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022.
Số: 927/UBND-NN 10/6/2022 CV: V/v tổng hợp báo cáo các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của HĐND tỉnh (đợt 2)
Số: 921/UBND-KL 1/1/1753 CV: Tăng cường công tác QLBV, PTR, PCCCR mùa khô năm 2022 - 2023
2169/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Chông và bà Giàng Thị Lỳ, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2170/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Pủa và bà Thào Thị Pàng, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2171/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Tằng và bà Mùa Thị Là, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2172/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Dờ và bà Thào Thị Mày, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2173/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Dờ và bà Thào Thị Dơ, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2174/QĐ-UBND 9/30/2022 QĐ: Về việc giao đất, giao rừng cho hộ ông Sùng A Câu và bà Thào Thị Tra, thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
Trang:  
136-180 of 855<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Hang động Khó Chua La
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website