DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
361-405 of 855<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 1303/-QĐ/HU 4/25/2022 Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' huyện Tủa Chùa
Số: 81/KH-UBND 4/18/2022 KH: Tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở trên địa huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 80/KH-UBND 4/18/2022 KH: Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Tủa Chùa, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Số: 6/NQ-NHCS 4/18/2022 NQ: Phiên họp thường kỳ quý I năm 2022 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện
Số: 40/CV-CTĐ 4/18/2022 CV: Triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022
Số: 271/UBND-NHCSXH 4/18/2022 CV: V/v triển khai thực hiện chương trình tín dụng theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số: 697/-CV/HU 4/18/2022 CV: về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 47-HD-BTGTW ngày 04-4-2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Số: 21/BC-TCD 4/14/2022 Công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tủa Chùa tháng 4 năm 2022 (từ 14/3/2022 đến 13/4/2022)
Số: 625/QĐ-UBND 4/14/2022 QĐ: Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Giải cầu lông Chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng Miền Nam (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2022)
Số: 628/QĐ-UBND 4/18/2022 QĐ: Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Tủa Chùa
Số: 46/ĐL-BTC 4/15/2022 Điều lệ Giải cầu lông chào mừng Kỷ niệm 30/4 và 01/5/2022
Số: 18/BC-VP 4/15/2022 BC: Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao quý I năm 2022
Số: 640/QĐ-UBND 4/12/2022 QĐ: Về việc điều chuyển đất và tài sản trên đất tại trạm phát lại truyền hình xã Sính Phình của Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện Tủa Chùa
Số: 73/KH-UBND 4/12/2022 KH: Thực hiện Chiến lược phòng, chống Lao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Số: 74/KH-UBND 4/12/2022 KH: Phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn huyện
Số: 36/KH-CTĐ 4/12/2022 KH: V/v Triển khai Tháng Nhân đạo năm 2022
Số: 75/KH-UBND 4/12/2022 KH: Phát triển cây Mắc ca giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 76/KH-UBND 4/13/2022 KH: Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 77/KH-UBND 4/13/2022 KH: Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 188/BC-UBND 4/13/2022 BC: Tình hình hoạt động quý I/2022, phương hướng nhiệm vụ quý II/2022 của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện
Số: 250/UBND-LĐ 4/12/2022 CV: V/v tăng cường công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích đối với trẻ em trên địa bàn huyện
Số: 252/UBND-LĐ 4/12/2022 CV: V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
Số: 88/CV 4/13/2022 CV: V/v tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật năm 2022.
Số: 22/CV-TTDVNN 4/13/2022 CV: V/v Chủ động phòng trừ bệnh Đạo ôn hại lúa vụ Đông xuân 2022.
Số: 40 /TB-HĐTDCC 4/7/2022 TB: Công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiên hồ sơ tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa
Số: 39/TB-HĐTDCC 4/7/2022 TB: Kết quả tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa
Số: 246/UBND-YT 4/8/2022 CV: V/v tăng cường các hoạt động giảm tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi
Số: 680/-CV/HU 4/6/2022 BC: về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
Số: 48/BC-NN 4/6/2022 Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn thiện Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa
Số: 17/VP-TH 4/7/2022 CV: V/v đề xuất nội dung tại Phiên họp tháng 4 năm 2022 của UBND huyện
Số: 67/-CV/BTGHU 4/1/2022 CV: Về việc định hướng công tác tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
4/4/2022 CV: Về việc tuyên truyền về Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Số: 577/QĐ-UBND 3/30/2022 QĐ: Về việc công nhận và trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại Đại hội Thể dục, thể thao huyện Tủa Chùa lần thứ X
Số: 61/KH-UBND 3/21/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số: 35/KH-CTĐ 3/21/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022.
Số: 208/UBND-TP 3/21/2022 CV: V/v triển khai thi hành Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Số: 57/KH-UBND 3/21/2022 KH: Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 29/CV-CTĐ 3/21/2022 CV: Về việc ủng hộ Quỹ “Chữ thập đỏ” năm 2022.
Số: 206/UBND-TCKH 3/21/2022 CV: Về việc rà soát số liệu để phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn.
Số: 401/QĐ-UBND 3/18/2022 QĐ: Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Tủa Chùa lần thứ X, năm 2021 với tổng số tiền 217.020.000 đồng
Số: 135/BC-UBND 3/18/2022 BC: Công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2022 trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý I năm 2022
Số: 60/KH-UBND 3/18/2022 KH: Truyền thông về xây dựng xã hội học tập đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 59/KH-UBND 3/18/2022 KH: Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 58/KH-UBND 3/18/2022 KH: Triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 34/KH-BCĐ 3/14/2022 KH: Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022
Trang:  
361-405 of 855<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Hang động Khó Chua La
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website