DANH SÁCH VĂN BẢN

Trang:  
451-495 of 855<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 177/HD-UBND 3/9/2022 HD: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19
Số: 45/KH-UBND 3/9/2022 KH: Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2022-2026
Số: 43/BC-KTXH 3/9/2022 QĐ: Kết quả hoạt động tháng 02/2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Số: 45/KH-UBND 3/8/2022 CV: Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2022-2026
Số: 12/BC-VP 3/8/2022 CV: Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa
Số: 172/UBND-VP 3/8/2022 CV: V/v báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2022 trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý I năm 2022
Số: 312/QĐ-UBND 3/8/2022 QĐ: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cụm thi đua huyện vùng cao năm 2022
Số: 240/CAH-PCCC 3/8/2022 V/v hướng dẫn cài đặt và sử dụng App "Báo cháy 114" và Zalo "Cục Cảnh sát PCCC và CNCH" phục vụ công tác tuyên truyền PCCC và CNCH
Số: 44/KH-UBND 3/8/2022 KH: Triển khai khảo sát, rà soát cập nhật các vị trí DT1, DT2 biến động tăng rừng, giảm rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 108/BC-UBND 3/8/2022 BC: Phát động phong trào thi đua trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 108/BC-UBND 3/8/2022 Báo cáo CCHC quý I.2022
Số: 47/-KH/HU 3/7/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam ( 1912-2022)
Số: 31/BC-CTĐ 3/7/2022 Báo cáo Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Quý I; Phương hướng, nhiệm vụ Quý II, năm 2022
Số: 32/-CTR/HU 3/7/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương ( 28/3/1912-28/3/2022)
Số: 508/-BC/BTCHU 3/7/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022
Số: 280/QĐ-UBND 3/4/2022 QĐ: Về việc thành lập Đoàn vận động viên, diễn viên huyện Tủa Chùa tham dự Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa ban năm 2022
Số: 103/BC-UBND 3/4/2022 BC: Kết quả chuyển đổi số và đảm bảo an toàn an ninh thông tin năm 2021
Số: 168/UBND-VHTT 3/4/2022 CV: V/v tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 10/UBND-VP 3/4/2022 CV: V/v đề xuất nội dung tại Phiên họp tháng 3 năm 2022 của UBND huyện
Số: 287/QĐ-UBND 3/4/2022 QĐ: Về việc thực hiện cách ly, điều trị y tế tại Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (12F0 02.3.2022)
Số: 63/-CV/BTGHU 3/4/2022 CV: Về việc xây dựng báo cáo kết quả của các đơn vị trong Khối Tư tưởng - Văn hoá - Khoa giáo Quý I phương hướng, nhiệm vụ Quỹ II năm 2022
Số: 13/-NQ/HU 3/4/2022 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Số: 402/SVHTTDL-QLVHGĐ 3/2/2022 CV: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2022
Số: 22/KH-BCĐ 3/3/2022 CV: Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/ 3/2022
Số: 153/UBND-YT 3/3/2022 CV: V/v rà soát, lập danh sách đối tượng trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm phòng vắc xin Covid-19 trên địa bàn huyện
Số: 146/UBND-YT 3/2/2022 CV: V/v triển khai thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 622-CV/HU ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Số: 26/BC-CTĐ 3/2/2022 Báo cáo Kết quả kiểm tra, mở thùng quỹ nhân đạo
Số: 99/BC-UBND 3/2/2022 BC:Tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả sau đợt rét đậm, rét hại gây ra từ ngày 20/2/2022 đến ngày 28/2/2022trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 631/-CV/HU 3/1/2022 CV: Về việc xây dựng báo cáo quý I năm 2022
Số: 36/KH-UBND 2/25/2022 KH: Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Số: 35/KH-UBND 2/25/2022 KH: Kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công tác Nội vụ tại các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
Số: 115/-CTR/HU 2/25/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 cỉa Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số: 628/-CV/HU 2/25/2022 CV: V/v triển khai Thông báo số 433-TB/TU, ngày 11/02/2022 của Tỉnh uỷ Điện Biên về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
Số: 503/-HD/BTCHU 2/25/2022 Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Số: 31/-HD/BTGHU 2/25/2022 Hướng dẫn công tác văn hoá, văn nghệ năm 2022
Số: 30/-HD/BTGHU 2/25/2022 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số: 29/-HD/BTGHU 2/25/2022 Hướng dẫn: về việc tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số: 505/-CV/BTCHU 2/25/2022 CV: V/v chọn, cử quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022
Số: 236/STTTT-BCXB 2/18/2022 CV: V/v đề nghị tuyên truyền Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
Số: 295/-KH/HU 2/18/2022 KH: V/v tuyên truyền hưởng ứng, tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề " Học tâp và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Điện Biê giai đoạn 2021-2025
Số: 115/UBND-YT 2/17/2022 Cv: V/v cho phép các hoạt động, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện được mở cửa hoạt động trở lại
152/QĐ-UBND 1/26/2022 QĐ: Về việc thành lập Chốt Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại vùng phong tỏa tạm thời Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa
120/QĐ-UBND 1/24/2022 QĐ: Về việc dừng hoạt động cơ sở cách ly tập trung Trung tâm Chính trị huyện
77/QĐ-UBND 1/18/2022 QĐ: Về việc thành lập Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 và Tổ Quản lý Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện
69/QĐ-UBND 1/17/2022 QĐ: Về việc thành lập Trạm khai báo y tế tại thôn Háng Trở, xã Mường Báng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
Trang:  
451-495 of 855<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Hang động Khó Chua La
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website