• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  Văn bản số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 về việc Thông tư: Hướng dẫn chế độ kế toán và ngân sách tài chính xã của
  Số/Ký hiệu 70/2019/TT-BTC
  Ngày ban hành 03/10/2019
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại
  Tệp đính kèm:

   

  Ngày 03/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, UBND xã, phường, thị trấn trong cả nước áp dụng thống nhất 16 mẫu chứng từ kế toán sau đây:

  - Mẫu C01-X: Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại;

  - Mẫu C02-X: Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp;

  - Mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp;

  - Mẫu C27-X: Biên lai thu tiền;

  - Mẫu C28-X: Bảng tổng hợp biên lai thu tiền;

  - Mẫu C40-X: Phiếu thu;

  - Mẫu C41-X: Phiếu chi;

  - Mẫu C43-X: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;

  - Mẫu C52-X: Hợp đồng giao khoán;

  - Mẫu C53-X: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán;

  - Mẫu C60-X: Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã;

  - Mẫu C61-X: Thông báo các khoản thu của xã;

  - Mẫu C62-X: Giấy báo ngày công lao động đóng góp;

  - Mẫu C63-X: Bảng kê các khoản đóng góp bằng hiện vật;

  - Mẫu C65-X: Giấy đề nghị KBNN chuyển số kết dư ngân sách xã;

  - Mẫu C66-X: Phiếu kết chuyển số liệu tài khoản;

  Trong đó: Mẫu C40-X, Mẫu C41-X, Mẫu C43-X là các mẫu chứng từ bắt buộc sử dụng nên trong quá trình thực hiện, các xã không được sửa đổi biểu mẫu; các mẫu còn lại được phép sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

  Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán quy định tại phụ lục 01, các xã lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán.

  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử