• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  Văn bản số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 về việc Thông tư: Hướng dẫn chế độ kế toán và ngân sách tài chính xã của
  Số/Ký hiệu 70/2019/TT-BTC
  Ngày ban hành 03/10/2019
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại
  Tệp đính kèm:

   

  Ngày 03/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, UBND xã, phường, thị trấn trong cả nước áp dụng thống nhất 16 mẫu chứng từ kế toán sau đây:

  - Mẫu C01-X: Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại;

  - Mẫu C02-X: Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp;

  - Mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp;

  - Mẫu C27-X: Biên lai thu tiền;

  - Mẫu C28-X: Bảng tổng hợp biên lai thu tiền;

  - Mẫu C40-X: Phiếu thu;

  - Mẫu C41-X: Phiếu chi;

  - Mẫu C43-X: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;

  - Mẫu C52-X: Hợp đồng giao khoán;

  - Mẫu C53-X: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán;

  - Mẫu C60-X: Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã;

  - Mẫu C61-X: Thông báo các khoản thu của xã;

  - Mẫu C62-X: Giấy báo ngày công lao động đóng góp;

  - Mẫu C63-X: Bảng kê các khoản đóng góp bằng hiện vật;

  - Mẫu C65-X: Giấy đề nghị KBNN chuyển số kết dư ngân sách xã;

  - Mẫu C66-X: Phiếu kết chuyển số liệu tài khoản;

  Trong đó: Mẫu C40-X, Mẫu C41-X, Mẫu C43-X là các mẫu chứng từ bắt buộc sử dụng nên trong quá trình thực hiện, các xã không được sửa đổi biểu mẫu; các mẫu còn lại được phép sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

  Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán quy định tại phụ lục 01, các xã lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán.

  Văn bản khác:
 • Phê duyệt đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030
 • Thông tư: Hướng dẫn chế độ kế toán và ngân sách tài chính xã
 • QĐQPPL: ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CB CC VC và người LĐ trong các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền QL của UBND huyện TC
 • KH: Kiểm tra đánh giá tình hình triển khai thực hiện các CTr, nguồn vốn giao cho các xã thị trấn làm chủ ĐT và tổ chức thực hiện từ năm 2017 đến 31/7/2019 Lập KH ĐT Công trung hạn giai đoạn 2021-2025
 • KH: tuyên truyền ĐH ĐB các DTTS huyện TC lần thứ III 2019
 • CV: V/v triển khai Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh
 • Tài liệu Tìm hiểu 110 năm thi thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách thành lập tỉnh Điện Biên
 • Thể lệ,tài liệu cuộc thi viết "Tìm hiểu 100 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập đảng bộ tỉnh Điện Biên
 • CV: v/v khai thác sử dụng Hệ dữ liệu VB QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 và rà soát các VB QPPL của tỉnh có liên quan
 • CV: v/v triển khai thi hành TT số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của BTP (kèm theo Thông tư 03 và các biểu mẫu)
 • KH: Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện TC lần thứ 3, 2019
 • KH: Thực hiện dđềán " tăng cường công tác PB, GD PL tại 1 số địa bàn trọng điểm về vi phạm PL giai đoạn 2012-2016 đến 2021 trên địa bàn huyện TC
 • KH: Kiểm tra " tháng hành động vì CL VSATTP" huyện TC 2019
 • BC: KQ rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu CTr 135 năm 2018
 • KH: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của PL về BVBMNN trên địa bàn huyện TC 2019
 • Trang:
  1-15 of 213<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử