Văn bản số 02/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về việc QĐQPPL: ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CB CC VC và người LĐ trong các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền QL của UBND huyện TC của UBND Huyện
Số/Ký hiệu 02/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/10/2019
Người ký
Đơn vị ban hành UBND Huyện
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • QĐ: v/v Phê duyệt dự toán kinh phí triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 6 (truyền thông về giảm nghèo đa chiều) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 với tổng số tiền 56.000.000 đồng
 • BC: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
 • CV: V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản tại các khu vực được công nhận là di tích, danh lam thắng cảnh trên địa huyện Tủa Chùa.
 • VB: Công văn công khai TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch
 • Thông báo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức biệt phái người lao động Cơ quan Văn phòng Huyện uỷ (gửi lại)
 • Quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Chỉ thị về việc tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo
 • QĐ: Phê duyệt Đề án ‘‘Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã’’ trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • Hướng dẫn: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
 • BC: Kết quả kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022
 • QĐ: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa
 • KH: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên
 • BC: Việc huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về Y tế cơ sở, Y tế dự phòng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • Trang:
  46-60 of 827<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hội Chọi dê Tủa Chùa 2023
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website