• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  Văn bản số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 về việc Phê duyệt đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030 của
  Số/Ký hiệu 1659/QĐ-TTg
  Ngày ban hành 19/11/2019
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại
  Tệp đính kèm:

  Ngày 19/11/2019, Chủ tướng ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”.Theo đó, đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt: 

  - 50% cán bộ, công chức ở Trung ương; 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. 

  - 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. 

  - 20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

  Quyết định này không áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc ngành ngoại giao; giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

  Văn bản khác:
 • CV: V/v khẩn trương rà soát đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19
 • KH: Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
 • BC: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ của viên chức, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 9 tháng đầu năm 2021
 • Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • CV: V/v điều chỉnh thời gian và bổ sung đơn vị tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện
 • QĐ: Về việc phê duyện danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa
 • Thông báo: Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý III năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • Công văn: V/v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
 • TB: Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa
 • Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
 • BC: Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
 • Hướng dẫn: học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
 • HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
 • Báo cáo tổng hợp giải trình: Việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Trang:
  1-15 of 292<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử