Văn bản số Số: 2068/CAH ngày 06/01/2023 về việc CV: V/v cung cấp thông tin, tài liệu của
Số/Ký hiệu Số: 2068/CAH
Ngày ban hành 06/01/2023
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • KH Triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các đối tƣợng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và ngƣời có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh
 • CV cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu CBCCVC tích hợp, kết nối, đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý
 • KH Triển khai, thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh
 • KH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22 tháng 3, Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
 • TB: Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • CV: Tuyên truyền Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề "Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh"tỉnh Điện Biên đợt 2, giai đoạn 2013-2025
 • CV: V/v đăng ký nhu cầu đào tạo đại học theo chế độ cử tuyển năm 2023
 • CV: V/v chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong thực hiện thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện
 • KH: Tổ chức tiếp nhận máu năm 2023
 • KH: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các huyện vùng cao năm 2022 tại huyện Tủa Chùa
 • BC: Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2022 và đăng ký nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • KH: Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 09/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị
 • KH: Triển khai thực hiện Công điện số 258/CĐ-BYT ngày 27/02/2023 của Bộ Y tế về phòng, chống Cúm gia cầm lây sang người
 • KH: Kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06
 • Trang:
  1-15 of 832<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hội Chọi dê Tủa Chùa 2023
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website