• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  Văn bản số Dự thảo NQ ngày 02/10/2018 về việc Dự thảo NQ đặt tên đường phố trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018 của
  Số/Ký hiệu Dự thảo NQ
  Ngày ban hành 02/10/2018
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại
  Tệp đính kèm:
  Văn bản khác:
 • Tb công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
 • Dự thảo NQ về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019
 • TTr về danh sách ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
 • BC tổng hợp thẩm tra báo cáo và dự thảo NQ về "Tình hình thực hiện KH phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019" huyện Tủa Chùa
 • Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019
 • BC tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019 của Ban dân tộc HĐND huyện
 • BC kết quả giám sát về tình hình thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện
 • BC thẩm tra điều chỉnh quy hoạch sd đất đến năm 2020 huyện Tủa Chùa; djw thảo NQ của HĐND huyện về điều cihnhr quy hoạch sd đất đến năm 2020 huyện Tủa Chùa kèm theo Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện
 • BC thẩm tra tờ trình và dự thảo NQ về việc thông qua Chương trình phát triển sản xuất nông lâm, nghiệp đến năm 2020 định hướng đến 2025
 • BC tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • Dự thảo NQ về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • BC kq hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; chương trình hđ năm 2019 của Thường trực HĐND huyện
 • BC kết quả giám sát tinh hình công tác tuyển dụng sd và quản lý cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan, đơn vị chuyên môn, sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa CHùa gđ 2016-2018
 • BC thẩm tra dự thảo NQ về điều chỉnh quyết toán NSĐP năm 2017, kèm theo TTr số 188/TTr-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện về việc điều chỉnh quyết toán NSĐP năm 2017
 • TTr về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo NQ số 85/2014/QH13 của quốc hội tại kỳ họp thứ 8. HĐND huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016-2021
 • Trang:
  106-120 of 222<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử