Văn bản số Số: 442/UBND-QS ngày 02/06/2022 về việc CV: V/v đăng ký bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2022 của
Số/Ký hiệu Số: 442/UBND-QS
Ngày ban hành 02/06/2022
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • KH: Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • KH: Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2022 - 2025
 • CV: V/v đề xuất nội dung tại phiên họp của UBND huyện tháng 7 năm 2022
 • Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội,đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
 • CV: V/v triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • KH: Hành động phòng, chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025 huyện Tủa Chùa
 • CV: V/v xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
 • KH: Thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 (lần 2)
 • BC: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụnglao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 • KH: Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đợt 05, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • TB: chủ trương về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Tủa Chùa
 • BC: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
 • VB: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • CV: Về việc mời dự Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII
 • TB: Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm thành lập Đảng bộ huyện (28/9/1955-28/9/2022) và thành lập huyện (18/10/1955-18/10/2022)
 • Trang:
  46-60 of 646<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Chợ đêm Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website