• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  Văn bản số 209/UBND-PCTT ngày 12/04/2019 về việc CV: v/v phòng chống thiên tai và TKCN trên địa bàn huyện 2019 của
  Số/Ký hiệu 209/UBND-PCTT
  Ngày ban hành 12/04/2019
  Người ký Vừ A Hùng
  Đơn vị ban hành
  Loại
  Tệp đính kèm:
  Văn bản khác:
 • Phiếu chất vấn
 • Chia tổ thảo luận
 • BC kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kinh tế xã hội - HĐND huyện
 • Tb công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
 • Dự thảo NQ về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019
 • TTr về danh sách ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
 • BC tổng hợp thẩm tra báo cáo và dự thảo NQ về "Tình hình thực hiện KH phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019" huyện Tủa Chùa
 • Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019
 • BC tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019 của Ban dân tộc HĐND huyện
 • BC kết quả giám sát về tình hình thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện
 • BC thẩm tra điều chỉnh quy hoạch sd đất đến năm 2020 huyện Tủa Chùa; djw thảo NQ của HĐND huyện về điều cihnhr quy hoạch sd đất đến năm 2020 huyện Tủa Chùa kèm theo Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện
 • BC thẩm tra tờ trình và dự thảo NQ về việc thông qua Chương trình phát triển sản xuất nông lâm, nghiệp đến năm 2020 định hướng đến 2025
 • BC tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • Dự thảo NQ về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • BC kq hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; chương trình hđ năm 2019 của Thường trực HĐND huyện
 • Trang:
  106-120 of 225<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử