• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  Văn bản số 90/UBND-TP ngày 27/02/2019 về việc CV: V/v triển khai thi hành NĐ số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của CP của
  Số/Ký hiệu 90/UBND-TP
  Ngày ban hành 27/02/2019
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm:
  Văn bản khác:
 • Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 3
 • Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 2
 • Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 1
 • BC thẩm tra Chương trình và Dự thảo NQ thông qua Chương trình phát triển du lịch trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
 • CTr: Kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
 • Dự thảo NQ đặt tên đường phố trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
 • Dự thảo NQ chương trình phát triển du lịch trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
 • BC: Tổng hợp và giải trình các ý kiến trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
 • TTr: Thông qua đề án đặt tên đường phố trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
 • TTr: Thông qua chương trình phát triển du lịch trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
 • Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Điện Biên (Bản chuẩn)
 • Tài liệu phiên họp tháng 7/2018 (họp ngày 13/7/2018) - bổ sung
 • Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 7/2018 )họp ngày 13/7/2018)
 • Tài liệu kỳ họp HĐND huyện kỳ 6 (họp ngày 11, 12/7/2018)-file 10
 • Tài liệu kỳ họp HĐND huyện kỳ 6 (họp ngày 11, 12/7/2018)-file 9
 • Trang:
  151-165 of 222<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử