• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Tuổi trẻ các dân tộc huyện Tủa Chùa tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Thời gian đăng: 20/12/2019 05:01:19 PM
 • Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trong huyện đã chủ động, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục và tổ chức cho hội viên, thanh niên học tập và làm theo gương Bác bằng những hoạt động, công trình, phần việc cụ thể và việc làm thiết thực.
 • Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, tổ chức Đoàn các cấp đã tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng, thực hiện gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Điện Biên học tập và làm theo lời Bác”. Các cơ sở Đoàn đã nhận thức được rõ mục đích, ý nghĩa sâu sắc của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  hue2012191.jpg

    Triển khai Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2019

  Về công tác tổ chức tuyên truyền việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ban Chấp hành Đoàn huyện đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” cho 74 cán bộ Đoàn cấp cơ sở.Xây dựng phiếu đăng ký các việc làm cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể: Rèn luyện nhận thức chính trị, về đạo đức lối sống, về tư tưởng, về phong cách của Bác, về chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, về tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia hoạt động của Đoàn, Hội...    Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong ĐVTN; Tìm hiểu nghiên cứu tác phẩm: “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người", " Theo bước chân người", '' Những lời Bác Hồ dạy thanh thiếu niên"; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới; Triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” với các tiêu chí “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn”.Tổ chức các hoạt động tuyên dương, tuyên truyền và tăng cường các giải pháp hỗ trợ, đồng hành với những điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến, những mô hình hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Trong năm, toàn Đoàn, Hội trong huyện đã tổ chức hơn 20 buổi 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tìm hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức 01 lớp học tập chuyên đề cấp huyện và 35 lớp học tập chuyên đề cấp cơ sở năm 2019 thu hút hơn 1.200 lượt đoàn viên tham gia. Các cơ sở Đoàn luôn chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” đã góp phần hình thành động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn trong đoàn viên thanh niên, tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác phát triển đảng viên trẻ. Tổ chức Hội thi " Chúng em kể chuyện Bác Hồ" huyện Tủa Chùa năm 2019 kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  hue2012192.jpg

    Hội thi ”Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm 2019”do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tủa Chùa tổ chức

  Chú trọng xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”; Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.... Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép vào các phong trào, chương trình, hoạt động chính trị lớn của toàn Đoàn, trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi đoàn. Đến nay, Kết quả 100% đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia thực hiện gắn với thực hiện làm. Chú trọng phát hiện bình chọn biểu dương, tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác". Trong năm 2019, 01 tập thể và 04 cán bộ Đoàn thanh niên các cấp huyện Tủa Chùa được tuyên dương tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác năm 2019. Đây là những tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019”, các cá nhân là những bông hoa tươi đẹp trong vườn hoa “Học tập và làm theo lời Bác” của tuổi trẻ tỉnh Điện Biên. Đây là những thanh niên điển hình, tích cực đi đầu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể hóa các nội dung "5 xây - 5 chống" phù hợp với điều kiện công tác, học tập của đoàn viên, thanh niên của địa phương đơn vị để tự kiểm điểm đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện theo lời dạy của Bác

  hue2012193.jpg

    Đồng chí Thào A Páo – Bí thư Chi đoàn thông Phiêng Bung, xã Mường Báng được BCH tỉnh Đoàn Điện Biên tuyên dương Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác năm 2019

  Tích cực tổ chức các hoạt động phong trào hành động trong các cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên. Với các phong trào hành động của Đoàn, đoàn viên thanh niên luôn xung kích đi đầu trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tổ chức Đoàn các cấp trong huyện đã tổ chức các phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, vận động đoàn viên thanh niên ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; tổ chức tốt các phong trào “Khi tôi 18”; phong trào “Thanh niên khởi nghiệp.  Ngoài ra, các cấp Đoàn còn cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia thông qua các đợt tình nguyện cao điểm như: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, Phong trào thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng… các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tham gia bảo vệ môi trường, tham gia phòng chống hạn hán, bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, "Ngày thứ bảy tình nguyện""Ngày chủ nhật xanh" , các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phong trào hiến máu tình nguyện; phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong năm 2019, đảm nhận, thực hiện 02 công trình thanh niên cáp huyện và rất nhiều công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân trên 90,822 tỷ đồng cho TN và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế, từ các hoạt động trên đã xuất hiện nhiều điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi có mức thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như các đoàn viên: Lò Văn Thiết - Mường Đun, Mùa A Cháng - Tả Phìn, Lờ A Vàng - Xá Nhè, Lò Minh Hải - Mường Báng…; trao tặng hơn 100 suất quà đến gia đình chính sách, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học; kết nối với các nhà hảo tâm và vận động nguồn lực xã hội hóa thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội như: tặng quà, tặng áo ấm, các đồ dùng cần thiết cho người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người dân; vận động hơn 200 thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện…

  hue2012195.jpg

   Hoạt động khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho nhân dân

  hue2012195.jpg

      Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ tết

  hue2012196.jpg

   Giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra

    Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên công nhân viên chức cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

    Thứ nhất, Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chính cách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn cho đoàn viên thanh niên của đơn vị, các chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm . Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho hội viên thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh; luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục.

   Thứ hai, vận động đoàn viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, năng lực công tác; rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; có lối sống trong sạch, lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; nâng cao tinh thần tự phe bình và phê bình. Phát huy vai trò của người đứng đầu.

  Thứ ba, Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đoàn thanh niên các cấp phát động. Tiếp tục nhân rộng biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Thứ tư: Chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; thường xuyên tuyên truyền và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Phát huy kết quả đạt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới, các cấp Đoàn thanh niên trong huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên. Gắn việc học tập và làm theo Bác với tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia vào các chương trình phát triển KT-XH tại địa phương, đơn vị, trọng tâm là đảm nhận thực hiện việc mới, việc khó, các lĩnh vực đột phá của tỉnh; chú trọng các hoạt động tình nguyện tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tăng cường tổ chức các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

 • Phạm Thị Huế - Huyện đoàn Tủa Chùa
 • Các tin khác:
  Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  Lợn “Cắp nách” - Sản vật đặc trưng của cao nguyên đá Tủa Chùa
  Hiến máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp của con người với con người
  Huyện Tủa Chùa thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19
  Đoàn thanh niên Công an huyện Tủa Chùa xung kích, tình nguyện vì cộng đồng hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020
  Trạm Y tế xã Sính Phình được công nhận xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2019
  Phụ nữ Tủa Chùa tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
  Nộm hoa ban - đặc sắc nghệ thuật ẩm thực dân tộc Thái
  Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các trường THPT trên địa bàn huyện
  Chương trình vùng Tủa Chùa hỗ trợ truyền thông về phòng chống dịch bệnh Covid-19
  1-10 of 966<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử