• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Phát huy vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp huyện Tủa Chùa trong thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên
 • Thời gian đăng: 09/07/2019 05:22:02 PM
 • Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với chức năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên, tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên.
 • Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hội LHTN Việt Nam các cấp huyện Tủa Chùa đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, góp phần quan trọng vàoviệc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện và thành tích chung của phong trào thanh niên huyện nhà. Các hoạt động của Hội chính là môi trường sinh động, thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tổ chức Hội đã chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức sinh hoạt hội, cần làm cho hội viên thanh niên yêu tổ chức Hội hơn, quan tâm và có trách nhiệm hơn đối với những vấn đề của quê hương, đất nước. Kết quả nổi bật là công tác xây dựng tổ chức Hội, đoàn kết tập hợp thanh niên được chú trọng với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ huyện đến cơ sở. Hiện nay, thanh niên Thanh niên Tủa Chùa trong độ tuổi (từ 16-30) có khoảng hơn 17.000 người, chiếm gần một phần ba dân số và 50% lực lượng lao động toàn huyện, tham gia sinh hoạt ở 12 cơ sở Hội và 38 cơ sở Đoàn, tỷ lệ tập hợp đạt 65,2%. Đa số thanh niên Tủa Chùa luôn ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng tạo, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Toàn huyện có 12 Uỷ ban Hội LHTN xã, thị trấn và 01câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích, mở rộng tới nhiều đối tượng thanh niên đặc thù như thanh niên tôn giáo, dân tộc. Trong thời gian qua, tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp huyện Tủa Chùa đã phát huy tốt vai trò trong thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua việc tổ chức các nội dung, Chương trình lớn như: Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với các cuộc vận động “Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường” Thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc”, ”Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” “Thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đồng thời chú trọng làm tốt công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Qua đó đã khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên vì sự phát triển của cộng đồng.

  HUEBTN1.jpg

  HUEBTN2.jpg

  HUEBTN3.jpg

  HUEBTN4.jpg

  Trong thời gian tới, để phát huy vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp huyện Tủa Chùa trong thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên, tổ chức Hội các cấp huyện Tủa Chùa sẽ tập trung thực hiện một số các giải pháp sau:

  Thứ nhất, cần thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc trong thanh niên. Các cấp bộ Hội, hội viên thanh niên phải gương mẫu, đi đầu trong xây dựng lối sống mới có kỷ cương, có văn hóa trong thanh niên và xã hội; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể hóa bằng các hoạt động, phong trào cụ thể gắn với thực tiễn đời sống của đoàn viên thanh niên; chú trọng xây dựng, phát hiện và nhân rộng các tấm gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

  Thứ hai, tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn các cấp; tăng cường công tác xây dựng, củng cố Hội LHTN vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết giáo dục thành niên; tăng cường mở rộng các loại hình tập hợp thanh niên theo nhu cầu, ngành nghề, sở thích; phát huy tính chủ động, sáng tạo và uy tín của tổ chức Hội, cán bộ Hội trong công tác tập hợp thanh niên.

  Thứ ba, thường xuyên đổi mới nội dung các phong trào, các cuộc vận động của Hội thiết thực, hiệu quả gắn liền với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương. Thanh niên phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong học tập, rèn luyện, lao động sản xuất; chủ động đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; đẩy mạnh các phong trào thanh niên tình nguyện hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  Thứ tư, chú trọng tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu, khuyến khích thanh niên thi đua lao động, sáng tạo góp phần chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, về công tác thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên; tăng cường công tác phối hợp, liên kết khai thác nguồn lực phục vụ công tác Hội và phong trào thanh niên theo hướng xã hội hoá công tác thanh niên.

    Qua các phong trào, hoạt động, tinh thần xung phong tình nguyện của thanh niên được phát triển và trở thành phong trào tốt đẹp của thanh niên. Thông qua đó cũng đã phát huy vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp huyện Tủa Chùa trong thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên, ngày càng xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu, năng động, sáng tạo, điển hình đi đầu trong học tập, lao động sản xuất, vươn lên lập thân, lập nghiệp.                                                                                     

 • Phạm Thị Huế, Huyện đoàn Tủa Chùa
 • Các tin khác:
  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thứ 25
  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành đã nghỉ hưu qua các thời kỳ
  11 cá nhân của huyện Tủa Chùa có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam được nhận tặng kỷ niệm Chương " Vì thế hệ trẻ"
  Đ/c Nguyễn Minh Tuân, phó chủ tịch HĐND huyện thăm, chúc tết một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện
  Hội Khuyến học huyện tổng kết công tác hội năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020
  Đảng ủy xã Mường Đun tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
  Tổng kết lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng và PCCCR
  Phòng GD&ĐT huyện tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020
  Đồng chí Thiếu tướng Sùng A Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thăm và chúc tết Công an huyện
  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao trên 100 suất quà cho nhân dân xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa
  1-10 of 921<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử