• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện
 • Thời gian đăng: 03/01/2020 05:19:14 PM
 • Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn huyện Tủa Chùa luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân và đoàn viên, thanh niên, nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, xây dựng lối sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
 • Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật với những vụ trộm cắp tài sản, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, phạm tội hiếp dâm... vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do còn một bộ phận thanh niên thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức về pháp luật dẫn đến dễ bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; vốn sống và hiểu biết xã hội của một số đoàn viên, thanh thiếu niên còn hạn chế, khả năng tiếp nhận thông tin nhanh nhưng ít chọn lọc và dễ bị kích động, lôi kéo, lợi dụng. Đồng thời, tình trạng thanh niên khó khăn trong cuộc sống, thất nghiệp, chưa có việc làm, quá trình đô thị hóa phát triển nhanh... đã tác động xấu đến lối sống của một bộ phận đoàn viên thanh thiếu niên trong việc chấp hành pháp luật.

  Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tủa Chùa đã xác định công tác tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo xây dựng mô hình từ cơ sở; xem xét đánh giá rút kinh nghiệm những hoạt động đã đạt được, đề ra những nội dung và biện pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp với từng đối tượng thanh niên, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật, hình thành lối sống, hành vi pháp luật tích cực trong thanh niên; tích cực chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai nhiều phong trào, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động thanh, thiếu niên và nhi đồng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật; nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn toàn huyện; chủ động đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội và các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các Liên đội.

  hue03012020.jpg

  Cán bộ, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang huyện xuống đường tham gia diễu hành hưởng ứng Lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý và ngày toàn dân phòng, chống ma tuý năm 2019

  Trong năm 2019, các cơ sở Đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019; tuyên truyền phòng, chống  HIV/AIDS năm 2019; triển khai Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2019; phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2019. Chủ động phối hợp với Công an huyện Tủa Chùa tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật và giới thiệu việc làm cho gần 1.000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân thuộc 12 xã, thị trấn.Huyện Đoàn phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền chương trình chuyên đề về xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Tủa Chùa tại Hội Xuân 2019 xã Sính Phình, Xá Nhè thu hút hơn 1.200 lượt nhân dân tham gia nghe. Phối hợp với Hội LHPN và Chương trình vùng Tủa Chùa tổ chức truyền thông mua bán người và sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh tại trường PTDTBT THCS xã Trung Thu cho 300 học sinh. Chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên thanh niên và nhân dân: Đoàn xã Mường Báng tổ chức tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông cho nhân dân tại thôn Huổi Lực 1; Đoàn xã Sính Phình phối hợp với Chương trình Vùng huyện tổ chức tuyên truyền phòng chống nạn tảo hôn, tự tử bằng lá ngón thu hút hơn 300 lượt nhân dân tham gia nghe; Đoàn xã Xá Nhè phối hợp với Chương trình Vùng huyện tổ chức tuyên truyền về bạo lực trẻ em, phòng chống buôn bán người thu hút hơn 500 lượt nhân dân tham gia nghe; Đoàn xã Tả Sìn Thàng tổ chức tuyên truyền tới các thôn nội dung không di, dịch cư tự do, không tham gia theo đạo trái pháp luật thu hút được 520 lượt người tham gia. 100% các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện triển khai tới đoàn viên, thanh niên và lấy ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhất trí nội dung bản dự thảo Luật Thanh niên…

  hue030120201.jpg

  Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Sính Phình

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đang bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm chủ yếu đó là: Nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự phối hợp của một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương về công tác PBGDPL chưa thực sự đầy đủ và chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này. Kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện dành cho công tác này còn rất hạn hẹp ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục pháp luật. Việc thực hiện pháp luật của một bộ phận đoàn viên thanh niên và nhân dân chưa đầy đủ, chưa nghiêm minh và triệt để. Hành vi vi phạm pháp luật xảy ra còn nhiều. Thực trạng nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu đó là: Do nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL chưa đầy đủ, chưa có sự quan tâm đúng mức và phối hợp vào cuộc giữa các ban, ngành, các đoàn thể. Hình thức PBGDPL có nơi còn đơn điệu, không hấp dẫn, thu hút người nghe cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng PBGDPL. Hiện nay, hình thức chủ yếu vẫn là tuyên truyền miệng, qua phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tờ gấp, tờ rơi, qua tủ sách pháp luật. Những hình thức giáo dục pháp luật khác như hòa giải ở cơ sở, câu lạc bộ, hội thi thu hút được đông đảo người tham gia, nhưng ít có điều kiện tổ chức. Kinh phí dành cho hoạt động PBGDPL có nơi còn khó khăn, nhất là ở cơ sở cùng với điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ tuyên truyền ... cũng ảnh hưởng tới hiệu quả PBGDPL.

  Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền phố biến giáo dục phát luật trong đoàn viên thanh niên được nâng cao chất lượng, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện cần tích cực triển khai thực hiện các giải pháp sau đây:

            Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Mỗi cán bộ điều phải xác rõ việc học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức pháp luật, có ý thức tôn trọng và tự giác xử sự theo yêu cầu của pháp luật, bản thân cán bộ phải làm gương trong thực thi pháp luật, cập nhập kiến thức, thông tin để có nội dung, phương pháp phổ biến, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho tùng đối tượng thanh niên sao cho hiệu quả nhất.

   Thứ hai, tăng cường công tác chỉ đạo của tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trong huyện tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp lật vào nôi dung sinh hoạt của các cấp Đoàn, cụ thể hóa vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và các hoạt động của tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Lấy kết quả nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của thanh niên là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức Đoàn, Đoàn viên thanh niên hằng năm.

     Thứ ba, tích cực đổi mới về nội dung và hình thức phổ biến, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh niên, trong đó:

    Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần được lựa chọn nhưng nội dung cơ bản, phổ thông để thanh niên biết và thực hiện nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đối với mỗi nhóm đối tượng, các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn một nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp, phục vụ trực tiếp cho việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho thanh niên. Các nội dung phổ biến, giáo dục cần có tính hệ thống, dễ tiếp thu, dễ nhớ và để vận dụng, đồng thời quan tâm đến sự phù hợp với lứa tuổi, tâm lý của thanh niên. Đối với thanh niên học sinh: Tập trung tuyên truyền Luật Giáo dục, Luật hôn nhân và gia đình; pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…         Đối với thanh niên lực lượng vũ trang: Tập trung tuyên truyền Luật Công chức; Luạt phòng; chống tham nhũng; Luật Quốc phòng; Luật An ninh quốc gia; các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo…; Giáo dục ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong khi thi hành công vụ, nhất là trong việc tiếp xúc, giải quyết các công việc của dân…Đối với thanh niên đô thị: Phổ biến pháp luật về pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội; Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự…     Đối với thanh niên nông thôn: phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân; quyền và nghĩa vụ của người lao động; bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình…Đối với thanh niên vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số: Tập trung phổ biến các quy định về chính sách ưu tiên pháp triển kinh tế- văn hóa- xã hội, xóa đói giảm nghèo; xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo vệ phát triển rừng; các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; công tác dân số về kế hoạch hóa gia đình…

  Cần áp dụng linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên: tuyên truyền miệng, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật…Đồng thời, xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại cơ sở như: Đội tuyên truyền thanh niên về pháp luật; đội thanh niên xung kích an ninh tại các cơ sở Đoàn; giúp đỡ thanh niên chậm tiến; thông qua câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”…Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc nêu gương điển hình người tốt, việc tốt.

  Thứ tư, nâng cao năng lực của tổ chức Đoàn Thnah niên các cấp tham gia xây dựng phát luật; giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật và chính sách đối với thanh niên, công tác thanh niên. Thường xuyên tiến hành sơ kết , tổng kết rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng mô hình điểm ở cơ sở để tạo mẫu và nhân rộng. Kịp thời phát hiện những mô hình điển hình hoạt động tốt, những tấm gương thanh niên, gương mẫu chấp hành pháp luật để biểu dương, khen thưởng. Tổ chức Đoàn phải được thường xuyên tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm đối với những kết quả làm được của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên.

  Thông qua các hoạt động tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên nhằm bồi dưỡng và tạo điều kiện cho họ phát triển toàn diện, có ý thức trách nhiệm công dân, hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật. Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên, coi đây là một nhiệm vụ, nội dung quan trọng  trong công tác giáo dục của tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp huyện Tủa Chùa góp phần hình thành lối sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong thanh niên.

 • Phạm Thị Huế - Huyện đoàn Tủa Chùa
 • Các tin khác:
  Để tiếng đàn “Tính tẩu” mãi ngân vang
  Tăng cường phòng, chống bệnh Bạch hầu
  Phát động cuộc thi kể chuyện “Người bình dị phi thường”
  Hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
  Thiếu hụt nguồn máu do ảnh hưởng dịch Covid-19
  Rêu - Món ăn dân dã và độc đáo trong ẩm thực dân tộc Thái
  Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  Lợn “Cắp nách” - Sản vật đặc trưng của cao nguyên đá Tủa Chùa
  Hiến máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp của con người với con người
  Huyện Tủa Chùa thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19
  1-10 of 972<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử