DANH SÁCH VĂN BẢN Quy hoạch - Kế hoạch

Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: 1299/QĐ-UBND 5/13/2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Xây dựng Đề án đặt tên đường, phố và các công trình trên địa bàn thị trấn Tủa Chùa
4/29/2022 Bản đồ phần 4
4/29/2022 Bản đồ phần 3
4/29/2022 Bản đồ phần 2
4/29/2022 Bản đồ phần 1
4/29/2022 Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết
1187/QĐ-UBND 4/29/2022 Quyết định phê duyệt điều chỉnh lại cục bộ quy hoạch chi tiết khu đát thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
03/KH-HTC 1/1/2016 Kế hoạch, quy hoạch phát triển văn hóa, xã hội Huyện năm 2016
02/KH-HTC 1/1/2016 Kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế Huyện năm 2016
01/KH-HTC 1/1/2016 Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT Huyện năm 2016
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Tuyên truyền ứng dụng PC Covid
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website