Văn bản số Số: 01/KH-UBND ngày 10/01/2023 về việc KH: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tuyên truyền trên địa bàn xã Xá Nhè năm 2023 của
Số/Ký hiệu Số: 01/KH-UBND
Ngày ban hành 10/01/2023
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • CV: V/v báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng
 • CV: V/v tiếp tục tăng cường hiệu quả,khai thác, sử dụng tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng DVC quốc gia
 • Đón tiếp Đoàn Kiểm tra chéo công tác Thi đua khen thưởng của huyện Mường Nhé tại huyện Tủa Chùa
 • KH: Tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • CV: V/v đôn đốc việc triển khai rà soát bộ tiêu chí xã nông thôn mới và thôn bản nông thôn mới trên địa bàn huyện
 • CV: Chia sẻ, phổ biến câu chuyện Chuyển đổi số trên Chuyên mục T63.
 • CV: V/v triển khai thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện năm 2022
 • CV: Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dại ở động vật trên địa bàn huyện
 • CV: V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn huyện
 • Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 -02/01/2023)
 • KH: Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm (OCOP) huyện Tủa Chùa năm 2022
 • KH: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021-2025
 • QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa (+ QD của 34 chủ rừng từ QĐ số 2711 đến 2745)
 • CV: Đôn đốc tiến độ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
 • CV: V/v đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới
 • Trang:
  106-120 of 855<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hang động Khó Chua La
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website