Văn bản số Số: 01/KH-UBND ngày 10/01/2023 về việc KH: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tuyên truyền trên địa bàn xã Xá Nhè năm 2023 của
Số/Ký hiệu Số: 01/KH-UBND
Ngày ban hành 10/01/2023
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • CV: V/v triển khai thi hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP
 • CV: V/v hưởng ứng lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII
 • CHƯƠNG TRÌNH Hoạt động giám sát năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện Khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
 • BC: Kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
 • BC: Công tác cải cách hành chính năm 2022
 • KH: Bảo đảm tật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023
 • KH: Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
 • KH: Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đợt 10, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • CV: V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển cây Đào và thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào trên địa bàn huyện.
 • BC: Kết luận Hội nghị thứ 13 - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII nhiệm kỳ 2020-2025
 • Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
 • QĐ: Về việc điều chỉnh, giao bổ sung số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Tủa Chùa năm học 2022 - 2023
 • QĐ: v/v Phê duyệt dự toán kinh phí triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 6 (truyền thông về giảm nghèo đa chiều) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 với tổng số tiền 56.000.000 đồng
 • BC: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
 • Trang:
  61-75 of 855<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hang động Khó Chua La
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website