Văn bản số Số: 1069/UBND-NV ngày 01/01/1753 về việc CV: V/v triển khai thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện năm 2022 của
Số/Ký hiệu Số: 1069/UBND-NV
Ngày ban hành 01/01/1753
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • KH Thực hiện Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
 • KH Thực hiện Tiểu dự án 01 thuộc Dự án 10 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • CV: triển khai chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2023
 • CV: V/v quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát tốt bệnh Dại và quản lý đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn huyện
 • Mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI trường THPT Tủa Chùa
 • KH: TUYỂN SINH Vào lớp 10 trường THPT Tủa Chùa năm học 2023-2024
 • KH: Triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) huyện Tủa Chùa năm 2023
 • BC: Tình hình triển khai thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện
 • CV: V/v triển khai thực hiện các mô hình về bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và Đề án 06 tại Bộ phận Một cửa
 • CV: V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện trồng rừng sản xuất thuộc nguồn vốn tiểu dự án 1, dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023
 • CV: V/v sử dụng thông tin sẵn có trên thẻ CCCD gắn chip và thông tin trên công dịch vụ công thay thế Giấy xác nhận CMND 9 số
 • QĐ Phê duyệt kết quả chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • KH Thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và tiểu dự án 1, dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tủa Chùa năm 2023
 • KH: Tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2023
 • KH: Thông báo địa chỉ số trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • Trang:
  1-15 of 855<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hang động Khó Chua La
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website