Văn bản số 159/KH-UBND ngày 05/08/2022 về việc KH: Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022 của UBND Huyện
Số/Ký hiệu 159/KH-UBND
Ngày ban hành 05/08/2022
Người ký Hoàng Tuyết Ban
Đơn vị ban hành UBND Huyện
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • QĐ: Về việc ban hành quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tủa Chùa
 • BC: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức được giao nhiệm vụtại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Quý II năm 2022
 • TB: Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Vệ việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tủa Chùa
 • TB: Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chínhQuý II năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • Thông Báo: Kết luận Phiên họp UBND huyện tháng 6/2022 (lần 2)
 • QĐ: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính huyện Tủa Chùa
 • KH: Triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện năm 2022
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Tủa Chùa
 • Trang:
  76-90 of 646<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Chợ đêm Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website