Văn bản số Số: 314/-CV/BTGHU ngày 12/07/2022 về việc CV: Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV của
Số/Ký hiệu Số: 314/-CV/BTGHU
Ngày ban hành 12/07/2022
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • CV: V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản tại các khu vực được công nhận là di tích, danh lam thắng cảnh trên địa huyện Tủa Chùa.
 • VB: Công văn công khai TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch
 • Thông báo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức biệt phái người lao động Cơ quan Văn phòng Huyện uỷ (gửi lại)
 • Quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Chỉ thị về việc tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo
 • QĐ: Phê duyệt Đề án ‘‘Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã’’ trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • Hướng dẫn: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
 • BC: Kết quả kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022
 • QĐ: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa
 • KH: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên
 • BC: Việc huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về Y tế cơ sở, Y tế dự phòng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • BC: Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • CV: V/v triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên Về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
 • Trang:
  76-90 of 855<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hang động Khó Chua La
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website