Văn bản số Số: 662/CV-PNV ngày 01/01/1753 về việc CV: V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa của
Số/Ký hiệu Số: 662/CV-PNV
Ngày ban hành 01/01/1753
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • CV: V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn huyện
 • Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 -02/01/2023)
 • KH: Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm (OCOP) huyện Tủa Chùa năm 2022
 • KH: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021-2025
 • QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa (+ QD của 34 chủ rừng từ QĐ số 2711 đến 2745)
 • CV: Đôn đốc tiến độ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
 • CV: V/v đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới
 • CV: V/v hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp huyện, cấp tỉnh đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
 • CV: V/v xây dựng chương trình công tác năm 2023
 • CV: V/v triển khai thực hiện một số nội dung thuộc tiêu chí 15.3 phụ lục II Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • QĐ: V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai
 • CV: Về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 2023
 • CV: Về việc đề xuất nội dung xây dựng chương trình công tác năm 2023
 • Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)
 • CV: v/v tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
 • Trang:
  91-105 of 832<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hội Chọi dê Tủa Chùa 2023
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website