Văn bản số Số: 2068/CAH ngày 06/01/2023 về việc CV: V/v cung cấp thông tin, tài liệu của
Số/Ký hiệu Số: 2068/CAH
Ngày ban hành 06/01/2023
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • CV: Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft tháng 10 năm 2022 và lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong FortiOS và FortiProxy
 • CV: Về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc tuân thủ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và Cửa khẩu biên giới trên đất liền năm 2016
 • QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa (+50 QĐ giao rừng cho các HGĐ, cá nhân trên địa bàn Xá Nhè, từ QĐ số 2494 đến 2544)
 • QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa
 • CV: V/v tăng cường giám sát phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • CV: V/v đề xuất nội dung của UBND huyện trình tại kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND huyện khóa XXI
 • TB: Kết quả Hội thi biểu diễn khèn Mông truyền thống huyện Tủa Chùa lần thứ Nhất năm 2022
 • KH: Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • TB: V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai
 • QĐ: V/v phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa ( +Quyết định của 26 chủ rừng từ số 2626 đến 2652 ngày 13-10-22)
 • TB: Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
 • V/v rà soát nhu cầu trang thiết bị phục vụ triển khai, thực hiện Đề án 06 năm 2023
 • KH: Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn huyện
 • Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 tháng 10 năm 2022
 • QĐ: v/v giao đất, giao rừng trên địa bàn xã Mường Đun (30 hộ gia đình, từ QĐ số 2231 đến 2260)
 • Trang:
  151-165 of 855<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hang động Khó Chua La
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website