Văn bản số Số: 483/CV-TCKH ngày 23/11/2022 về việc CV: V/v Tập huấn triển khai phần mềm misa năm 2022 của
Số/Ký hiệu Số: 483/CV-TCKH
Ngày ban hành 23/11/2022
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • CV: Thu nhận hồ sơ CCCD, định danh điện tử
 • CV: Thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn huyện
 • KH: Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi, đợt 02, năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • QĐ Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Tủa Chùa
 • QĐ Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa
 • QĐ Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tủa Chùa
 • QĐ Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tủa Chùa
 • QĐ Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tủa Chùa
 • BC: Kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • BC: Công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2022 trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý III năm 2022
 • BC: Công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2022 tr n t ng t ông tin áo cáo C n p và áo cáo kết quả c ấm điểm đán giá vi c giải quyết TTHC Quý II năm 2022
 • BC: Công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2022 tr n t ng t ông tin áo cáo C n p v áo cáo k t qu c m iểm án giá vi c gi i quy t TTHC Quý I năm 2022
 • BC Trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2022
 • QĐ: Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
 • BC: Tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số Chuyển đổi số huyện Tủa Chùa năm 2022
 • Trang:
  16-30 of 832<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hội Chọi dê Tủa Chùa 2023
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website