Văn bản số ngày 29/04/2022 về việc Bản đồ phần 1 của
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành 29/04/2022
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại Quy hoạch
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • CV: V/v triển khai, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
 • Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' huyện Tủa Chùa
 • KH: Tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở trên địa huyện Tủa Chùa năm 2022
 • KH: Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Tủa Chùa, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 • NQ: Phiên họp thường kỳ quý I năm 2022 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện
 • CV: Triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022
 • CV: V/v triển khai thực hiện chương trình tín dụng theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
 • CV: về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 47-HD-BTGTW ngày 04-4-2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương
 • Công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tủa Chùa tháng 4 năm 2022 (từ 14/3/2022 đến 13/4/2022)
 • QĐ: Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Giải cầu lông Chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng Miền Nam (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2022)
 • QĐ: Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Tủa Chùa
 • Điều lệ Giải cầu lông chào mừng Kỷ niệm 30/4 và 01/5/2022
 • BC: Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao quý I năm 2022
 • QĐ: Về việc điều chuyển đất và tài sản trên đất tại trạm phát lại truyền hình xã Sính Phình của Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện Tủa Chùa
 • KH: Thực hiện Chiến lược phòng, chống Lao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
 • Trang:
  151-165 of 646<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Chợ đêm Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website