DANH SÁCH VĂN BẢN

Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
25/BC-HĐND 3/25/2019 BC: Tình hình thực hiện NQ số 48/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên
NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về ddiều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
NQ-HĐND 12/14/2018 Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019
420/BC-UBND 9/12/2018 BC kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
419/BC-UBND 9/12/2018 BC kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX đến nay
413/BC-UBND 9/12/2018 BC kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018, nhiệm vụ trong tâm năm 2019
188/TTr-UBND 9/12/2018 TTr v/v điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
186/TTr-UBND 9/12/2018 TTr v/v đề nghị ban hành NQ về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa giai đoạn đến năm 2030
180/TTr-UBND 9/12/2018 TTr v/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2019-2020 trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
1-10 of 12<  1  2  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Chợ đêm Tủa Chùa
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website