DANH SÁCH VĂN BẢN Kế hoạch dài hạn

Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Chuyển đổi số
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website