Văn bản số Số: 67/GM-UBND ngày 23/06/2022 về việc QĐ: Về việc họp Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn huyện Tủa Chùa của
Số/Ký hiệu Số: 67/GM-UBND
Ngày ban hành 23/06/2022
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • TB: Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chínhQuý II năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • Thông Báo: Kết luận Phiên họp UBND huyện tháng 6/2022 (lần 2)
 • QĐ: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính huyện Tủa Chùa
 • KH: Triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện năm 2022
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Tủa Chùa
 • PA: Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Tủa Chùa, năm 2022.
 • QĐ: Về việc ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • CV: V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
 • QĐ: Về việc họp Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • Dự thảo 02 Tờ trình Phòng TC-KH
 • BC: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2022
 • BC: Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/HU ngày 15/6/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Tủa Chùa giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030
 • CV: V/v tuyển chọn trẻ em mồ côi về nuôi dưỡng tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích
 • CV: V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung họp UBND huyện và các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI
 • Trang:
  271-285 of 832<  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hội Chọi dê Tủa Chùa 2023
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website