Văn bản số Số: 67/GM-UBND ngày 23/06/2022 về việc QĐ: Về việc họp Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn huyện Tủa Chùa của
Số/Ký hiệu Số: 67/GM-UBND
Ngày ban hành 23/06/2022
Người ký
Đơn vị ban hành
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • CV: V/v khảo sát, lựa chọn các hộ làm nhà nghỉ cộng đồng phục vụ khách du lịch trên địa bàn huyện
 • BC: Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2022
 • CV: Về việc tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002//NĐ-CP
 • CV: V/v triển khai thực hiện quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • KH: Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 09, năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • KH: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) trên địa bàn huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc ban hành quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tủa Chùa
 • BC: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức được giao nhiệm vụtại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Quý II năm 2022
 • TB: Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Vệ việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tủa Chùa
 • QĐ: Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tủa Chùa
 • Trang:
  256-270 of 832<  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
 • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
 • Thư viện Video
 • Hội Chọi dê Tủa Chùa 2023
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website