DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

1-45 of 624<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Số: /BC-UBND 7/4/2022 Tài liệu họp Thi hành án; Tòa án; Viện kiểm sát
(Dự thảo) 6/28/2022 Tài liệu Phòng Tài chính - Kế hoạch tháng 6 (lần 2)
(Dự thảo) 6/28/2022 Tài liệu Trung tâm VH-TT-TH
Số: 338/BC-UBND 6/27/2022 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Số: 339/BC-UBND 6/27/2022 Báo cáo kết quả công tác công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện
Số: 335/BC-UBND 6/23/2022 BC: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Số: /BC-UBND 6/21/2022 Tài liệu Công an huyện
Số: /BC-UBND 6/21/2022 Tài liệu Phòng TNMT huyện
Số: /TTr-UBND 6/20/2022 Dự thảo 02 Tờ trình Phòng TC-KH
Số: /BC-UBND 6/20/2022 Tài liệu Phòng Y Tế huyện
Số: /BC-UBND 6/20/2022 Tài liệu Thanh tra huyện
Số: /BC-UBND 6/20/2022 Tài liệu họp UBND Phòng TCKH (Bản Chuẩn 2)
Số: 80/NQ-HĐND 6/3/2022 TTr số 80 + DT Nghị Quyết
Số: 81/NQ-HĐND 6/3/2022 TTr số 81 + DT Nghị Quyết
Số: 55/BC-KTXH 6/3/2022 BC: Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao cho UBND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III
Số: 54/BC-KTXH 6/3/2022 BC: Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035
Số: 30/GM-HĐND 6/3/2022 GM: Về việc dự Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-202
Số: 29/HĐND-VP 6/3/2022 29 - Triệu tập kỳ họp
Số: /BC-UBND 4/26/2022 Tài liệu họp UBND 27-4-2022
Số: /BC-UBND 3/18/2022 Tài liệu Phòng Y tế
Số: /BC-UBND 3/18/2022 Tài liệu Phòng Tài chính - Kế hoạch
Số: /BC-UBND 3/17/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 3 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự toán thu chi 9 tháng cuối năm 2022
Số: 14 /GM-BTC 3/4/2022 Tài liệu họp: Dự Hội nghị trực tuyến thống nhất phương án tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao huyện Tủa Chùa lần thứ X, năm 2021
Số: /QĐ-UBND 2/25/2022 Tài liệu họp Phòng Y tế
Số: /QĐ-UBND 2/25/2022 Tài liệu họp Phòng TCKH
Số: /QĐ-UBND 2/25/2022 Tài liệu họp Phòng Văn hóa
Số: /QĐ-UBND 2/25/2022 Tài liệu họp Phòng Nông nghiệp
Số: /QĐ-UBND 1/10/2022 DT QĐ: Về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2022
Số: /BC-UBND 11/18/2021 Báo cáo: Phòng TC&KH
Số: /BC-UBND 11/18/2021 Báo cáo: Ban QLDA
Số: /BC-UBND 11/18/2021 Báo cáo: Phòng Y tế
Số: /BC-UBND 11/18/2021 Báo cáo phối hợp giữa UBND và TT. HĐND
Số: /BC-UBND 11/17/2021 DT: Phòng TNMT
Số: /BC-UBND 11/17/2021 BC: Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (từ 15/12/2020 đến 05/11/2021)
Số: /BC-UBND 11/16/2021 DT: Phòng Nông nghiệp
Số: /BC-UBND 11/16/2021 BC: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (trình tại kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XXI)
Số: /BC-UBND 11/16/2021 BC: Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (trình tại kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XXI)
10/27/2021 Tài liệu Ủy ban MTTQ huyện
Số: /BC-UBND 10/27/2021 Tài liệu Phòng Y Tế huyện
Số: /BC-UBND 10/27/2021 Tài liệu Phòng TN&MT
Số: /BC-UBND 10/27/2021 Tài liệu Phòng TC&KH
Số: /KH-UBND 10/27/2021 Tài liệu Phòng NN&PTNT
Số: /KH-UBND 10/25/2021 Dự thảo kế hoạch phát triển đô thị và trung tâm các xã 2020-2025
Số: /TTr-UBND 10/1/2021 Tờ trình: V/v xin chủ trương dự kiến danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, huyện Tủa Chùa
Số: /BC-UBND 9/30/2021 Báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm; Ước thực hiện cả năm 2021
1-45 of 624<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Bản đồ hành chính
  • Công khai gửi nhận văn bản

  • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn huyện
  • Tiến độ giải quyết DVC trực tuyến
  • Thư viện Video
  • Chỉ dẫn địa lý - Chè Shan tuyết Tủa Chùa
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập:
  • Liên kết Website