• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

  1-45 of 474<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1/11/2021 BC tham luận Phòng Văn hóa
  1/11/2021 BC tham luận phòng Tư pháp
  1/11/2021 BC tham luận xã Trung Thu
  1/11/2021 Bc tham luận Trung tâm VH-TT-TH
  1/11/2021 Bc tham luận của Trung tâm VH-TT-TH
  1/11/2021 BC tham luận của trung tâm DVNN
  1/11/2021 BC tham luận của thị trấn
  1/11/2021 bc tham luận Phòng Tài nguyên môi trường
  1/11/2021 BC tham luận xã Tả Phìn
  1/11/2021 BC tham luận xã Sính Phình
  1/11/2021 BC tham luận Phòng Nông nghiệp
  1/11/2021 BC tham luận Phòng Lao động
  1/11/2021 BC tham luận Phòng Kinh tế và Hạ tầng
  1/11/2021 BC tham luận Phòng Giáo dục và Đào tạo
  1/11/2021 BC tham luận Phòng Dân tộc
  1/11/2021 BC tham luận Ban CHQS huyện
  1/11/2021 BC tham luận xã Mường Báng
  1/11/2021 BC tham luận xã Tủa Thàng
  1/11/2021 Biểu giao chỉ tiêu năm 2021
  1/11/2021 QĐ giao năm 2021
  1/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2021
  1/8/2021 BC tham luận xã Lao Xả Phình
  1/7/2021 BC tham luận Phòng Y tế
  1/7/2021 BC tham luận xã Huổi Só
  1/7/2021 BC tham luận xã Xá Nhè
  1/7/2021 BC tham luận Phòng Nội vụ
  1/6/2020 BC tham luận xã Mường Đun
  1/6/2020 BC tham luận xã TST
  1/6/2021 BC tham luận xã Sín Chải
  131/BC-TTr 1/6/2021 Giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
  biểu kèm BC 205 12/16/2020 Biểu kèm theo bc 205
  205/BC-ĐGS 12/16/2020 BC: kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết số 46
  198/BC-BKTXH 12/16/2020 BC: Kết quả hoạt động năm 2020 của ban kinh tế
  197/BC-BKTXH 12/16/2020 BC: Thẩm tra tiết kiệm phòng chống lãng phí
  196/BC-BKTXH 12/16/2020 BC: Thẩm tra báo cáo thu chi ngân sách
  195/BC-KTXH 12/16/2020 BC: Thẩm tra phát triển KTXH 5 năm
  194/BC-BKTXH 12/16/2020 BC: Thẩm tra phát triển KTXH
  DTNQ 12/16/2020 NQ: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
  204/TTr-HĐND 12/16/2020 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tủa Chùa khóa XX
  12/16/2020 NQ về phân bổ ngân sách
  201/BC-BDT 12/16/2020 BC kết quả hoạt động của Ban Dân tộc
  DTNQ 12/16/2020 NQ mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an nninh năm gia đoạn 2021-2025
  DTNQ 12/16/2020 NQ mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an nninh năm 2021
  12/16/2020 Biểu BC thu chi kèm 346
  346/BC-UBND 12/16/2020 BC thu chi
  1-45 of 474<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử