• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

  1-45 of 257<  1  2  3  4  5  6  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1/6/2020 Biểu kèm theo QĐ giao chỉ tiêu
  1/6/2020 QĐ: Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
  Dự thảo 1/6/2020 QĐ: Về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2020
  184/BC-ĐGS 12/12/2019 BC: Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 và thứ 9 HĐND huyện khóa XX
  Chia tổ 12/13/2019 Chia tổ thảo luận
  Dự thảo 12/12/2019 Dự thảo NQ: Về dự toán kinh phí hoạt động của HDDND huyện năm 2020
  180/BC-ĐGS 12/12/2019 BC: Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện và hiệu quả đầu tư đối với các công trình xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG do UBND xã làm chủ đầu tư giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  12/13/2019 Gợi ý thảo luận tổ
  174/BC-ĐGS 12/12/2019 BC: Kết quả giám sát tình hình thực hiện NQ số 06/2013/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc ban hành quy định vê chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
  175/BC- TTHĐND 12/12/2019 BC: Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2019; chương trình hoạt động năm 2020 của TT. HĐND huyện
  Dự thảo NQ 12/13/2019 Dự thảo NQ: Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020
  Dự thảo 12/13/2019 Dự thảo NQ: Về Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020
  203/TTr-UBND 12/2/2019 TTr: Về mục tiêu, nhiêm vụ trọng tâm, giải pháp[ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
  171/TTr-TTHĐND 11/12/2019 TTr: V/v thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Tủa Chùa năm 2020
  394/BC-UBND 12/2/2019 BC: Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019, nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2020
  83/TB-MTTQ-BTT 12/12/2019 TB: Công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
  172/TTr-HĐND 12/11/2019 TTr: Về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020
  176/BC-BKTXH 12/12/2019 BC: Tổng hợp thẩm tra BC tình hình thực hiện KH phát triển KTXH, đảm bảo QPAN và dự thảo NQ PTKTXH, đảm bảo QPAN
  177/BC-BKTXH 12/12/2019 BC: Thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020
  181/BC-KTXH 12/12/2019 BC: Kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban KTXH HĐND huyện
  393/BC-UBND 12/2/2019 BC: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2020
  12/13/2019 Phiếu trả lời chất vấn
  12/13/2019 Phiếu chất vấn
  12/13/2019 CTr: Chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX
  170/BC-BPC 12/10/2019 BC: Thẩm tra các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020
  169/BC-BPC 12/10/2019 BC: Tình hình hoạt động năm 2019; phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 của Ban pháp chế HĐND huyện
  168/BC-BPC 12/10/2019 BC: Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng chống, tham nhũng; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020
  166/BC-BDT 12/6/2019 BC: Kết quả hoạt động năm 2019, dự kiến chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện
  383/BC-UBND 11/29/2019 BC: Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX đến nay
  382/BC-UBND 11/29/2019 BC: Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020
  08/BC-CCTHSDS 2/12/2019 BC: Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
  315/BC-VKSHTC 3/12/2019 BC: Kết quả công tác kiểm sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
  76/BC-TA 11/30/2019 Bc: Công tác xét giải quyết xét xử các loại án năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020
  384/BC-UBND 11/29/2019 BC: Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020
  386/BC-UBND 11/29/2019 BC: Kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
  385/BC-UBND 11/29/2019 BC: Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
  160/BC-HĐND 12/3/2019 BC: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Tủa Chùa khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
  11/26/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020
  11/26/2019 TỜ TRÌNH Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
  11/26/2019 BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2020
  11/25/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
  11/25/2019 Biểu kèm theo BC thu chi
  11/25/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2019; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020
  11/25/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (trình tại kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XX)
  11/22/2019 BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười của HĐND huyện khóa XX)
  1-45 of 257<  1  2  3  4  5  6  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử