• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

  1-45 of 289<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  2/3/2020 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2020 THUỘC NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN, ĐẦU TƯ CÔNG
  2/3/2020 BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 02 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2020
  2/3/2020 KẾ HOẠCH Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính huyện, cấp xã
  2/24/2020 Nội dung báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm gây ra trên địa bàn.
  2/24/2020 Biểu kèm KẾ HOẠCH Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2020
  2/24/2020 KẾ HOẠCH Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2020
  2/24/2020 Biểu kèm theo KH thực hiện quy trình sáp nhập thôn, bản
  2/24/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện quy trình thành lập, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Tủa Chùa
  2/24/2020 BÁO CÁO Tình hình triển khai các biện pháp phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  2/24/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa
  2/24/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tủa Chùa
  2/24/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tủa Chùa
  2/21/2020 QUYẾT ĐỊNH Giá dịch vụ nghĩa trang
  2/20/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch huyện Tủa Chùa năm 2020
  2/20/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nghĩa trang đô thị trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  2/19/2020 KH: Phát triển du lịch năm 2020
  2/7/2020 993_BC-VPCP_10022020_1-signed - 20200211
  2/7/2020 Chính phủ điện tử Cải cách qtc X cds- 20200211
  2/7/2020 BC tham luận Bộ Công thương
  2/7/2020 Báo cáo_danh gia doc lap ve CPDT v4_ntchinh - 20200211
  2/7/2020 Bao cao tham luan phien hop UBQG CPĐT_An Giang_12-02-2020
  2/7/2020 ATANM-UBQG-CPDT- 20200211
  2/7/2020 Phụ lục Báo cáo sơ kết NQ 17
  2/7/2020 Báo cáo sơ kết năm 2019
  2/11/2020 Chương trình hội nghị trực tuyến
  2/6/2020 VPCP.De an He thong Bao cao QG
  6/2/2020 Chuẩn hóa chế độ báo cáo final
  6/2/2020 Bao cao tong hop tinh hinh ket qua
  2/25/2020 CV: V/v Hướng dẫn xây dựng kết nối hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành địa phương với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ
  2/25/2020 QĐ: Phê duyệt đề án xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
  2/25/2020 Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhập số liệu / gửi báo cáo nhóm
  2/25/2020 Tài liệu hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ giao/ tổng hợp báo cáo nhóm biểu mẫu
  1/6/2020 Biểu kèm theo QĐ giao chỉ tiêu
  1/6/2020 QĐ: Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
  Dự thảo 1/6/2020 QĐ: Về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2020
  184/BC-ĐGS 12/12/2019 BC: Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 và thứ 9 HĐND huyện khóa XX
  Chia tổ 12/13/2019 Chia tổ thảo luận
  Dự thảo 12/12/2019 Dự thảo NQ: Về dự toán kinh phí hoạt động của HDDND huyện năm 2020
  180/BC-ĐGS 12/12/2019 BC: Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện và hiệu quả đầu tư đối với các công trình xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG do UBND xã làm chủ đầu tư giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  12/13/2019 Gợi ý thảo luận tổ
  174/BC-ĐGS 12/12/2019 BC: Kết quả giám sát tình hình thực hiện NQ số 06/2013/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc ban hành quy định vê chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
  175/BC- TTHĐND 12/12/2019 BC: Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2019; chương trình hoạt động năm 2020 của TT. HĐND huyện
  Dự thảo NQ 12/13/2019 Dự thảo NQ: Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020
  Dự thảo 12/13/2019 Dự thảo NQ: Về Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020
  203/TTr-UBND 12/2/2019 TTr: Về mục tiêu, nhiêm vụ trọng tâm, giải pháp[ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
  1-45 of 289<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử