• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

  1-45 of 507<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  49/BC-BPC 3/29/2021 Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND kỳ 15
  48/BC-BPC 3/29/2021 Báo cáo thẩm tra Báo cáo của TAND kỳ 15
  47/BC-BPC 3/29/2021 Báo cáo thẩm tra Báo cáo của VKSND kỳ 15
  39/BC-BDT 3/29/2021 BC: Tong ket nhiem ky 2021-2026 cua Ban Dan toc
  66/BC-VKS 3/29/2021 BC: Tinh hinh chap hanh phap luat nhiem ky 2016-2021
  42 3/29/2021 BC: Tổng kết hoạt động của HDND huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016-2021
  3/28/2021 Chuong trinh ky hop
  DTNQ 3/28/2021 DTNQ: Phan bo ngan sach nam 2021
  3/28/2021 Bieu kem TTr 59
  59/TTr-UBND 3/28/2021 TTr: Về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2021, huyện Tủa Chùa
  DTNQ 3/28/2021 DTNQ: Khac phuc hau qua thien tai
  58/TTr-UBND 3/28/2021 TTr: Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hậu quả thiên tai kè chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
  DTNQ 3/28/2021 DTNQ: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2)
  57/TTr-UBND 3/28/2021 TTr: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2)
  3/28/2021 danh muc kem theo NQ
  DTNQ 3/28/2021 DTNQ: Thong qua cac danh muc dau tu
  3/28/2021 Bieu kem TTR 56
  56/TTR-UBND 3/28/2021 TTr: V/v thông qua danh mục dự án dự kiến khởi công mới năm 2021 và các năm tiếp theo thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khácV/v thông qua danh mục dự án dự kiến khởi công mới năm 2021 và các năm tiếp theo thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác
  85/BC-UBND 3/28/2021 BC: Tong ket hoat dong cua UBND huyen nhiem ky 2021-2026
  479/TB-MTTQ 3/28/2021 Tb: Ve hd cua MTTQ huyen nhiem ky 2021-2026
  3/28/2021 BC cua ban KTXH
  3/28/2021 BC cua Ban phap che
  06/BC-TAND 3/28/2021 BC cua TAND huyen
  01/HTND 3/28/2021 BC tong ket hoi tham nhan dan nhiem ky 2016-2021
  32/TB-HĐND 3/22/2021 TB: Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 (kỳ họp tổng kết) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  311/GTT-HĐND 3/22/2021 C/V: V/v triệu tập kỳ họp thứ 15 (kỳ họp tổng kết) HĐND huyện Tủa Chùa khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
  30/TB-HĐND 3/22/2021 TB: Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp tổng kết) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021
  3/14/2021 Chương trình công tác năm 2021
  3/14/2021 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh Quý I/2021; nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo năm 2021
  3/12/2021 Biểu kèm bc thu, chi
  3/12/2021 BC: Tình hình dự toán thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm
  3/12/2021 Biểu kèm BC tổng kết hoạt động UBND huyện
  3/12/2021 Tổng kết hoạt động của UBND huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016-2021, phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
  1/11/2021 BC tham luận Phòng Văn hóa
  1/11/2021 BC tham luận phòng Tư pháp
  1/11/2021 BC tham luận xã Trung Thu
  1/11/2021 Bc tham luận Trung tâm VH-TT-TH
  1/11/2021 Bc tham luận của Trung tâm VH-TT-TH
  1/11/2021 BC tham luận của trung tâm DVNN
  1/11/2021 BC tham luận của thị trấn
  1/11/2021 bc tham luận Phòng Tài nguyên môi trường
  1/11/2021 BC tham luận xã Tả Phìn
  1/11/2021 BC tham luận xã Sính Phình
  1/11/2021 BC tham luận Phòng Nông nghiệp
  1/11/2021 BC tham luận Phòng Lao động
  1-45 of 507<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Đảng bộ huyện Tủa Chùa dấu ấn một nhiệm kỳ
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử