• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Huyện Tủa Chùa tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng liên vụ khô năm 2019 – 2020
 • Thời gian đăng: 03/12/2019 04:41:40 PM
 • Để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng có thể xảy ra trong liên vụ khô 2019 - 2020, hiện nay huyện Tủa Chùa đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).
 • Huyện Tủa Chùa có diện tích rừng trên 24.400ha, độ che phủ rừng đạt gần 36%. Mùa khô hàng năm, công tác rừng PCCCR trên địa bàn huyện luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng chỉ đạo thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm người dân về công tác PCCCR được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu. Ngay từ đầu năm, Hạt kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho UBND huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Vì vậy, huyện đã chỉ đạo hạt kiểm lâm, UBND 12 xã, thị trấn bố trí lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, PCCCR. Không chỉ lo cháy rừng sản xuất mà nỗi lo cháy rừng tự nhiên cũng không nhỏ bởi rừng tự nhiên thường có địa hình hiểm trở, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, huyện đề ra yêu cầu là công tác PCCCR cần nêu cao tinh thần phòng cháy hơn chữa cháy, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và cần có sự quan tâm của chính quyền địa phương và đặc biệt là ý thức tự giác của người dân.

  Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở xã trong công tác bảo vệ, phát triển và PCCCR. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn và làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm địa bàn và các lực lượng tham gia trực tiếp công tác PCCCR. Lực lượng kiểm lâm cũng đã tăng cường kiểm tra, xác định khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, để chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và chủ rừng chủ động triển khai phương án PCCCR. Xây dựng phương án PCCCR tại các khu rừng trọng điểm trên địa bàn huyện từ đó hiệp đồng chặt chẽ về lực lượng, phương tiện với các đơn vị liên quan để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện phương án PCCCR cấp huyện, xã và của chủ rừng trên địa bàn huyện. Ở những địa điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao cần bố trí lực lượng canh gác 24/24h trong các tháng mùa khô. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Tủa Chùa hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện. Kiểm lâm Tủa Chùa xây dựng phương án PCCCR và thực hiện tốt công tác PCCCR tại các xã có rừng với phương châm “phòng cháy rừng là chính, chữa cháy rừng phải khẩn trương, kịp thời, triệt để, an toàn và hiệu quả”. Đồng thời tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn, tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ rừng tại những vị trí trọng điểm hay xảy ra cháy rừng trong các tháng mùa khô năm 2019 - 2020. Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm và tổ chức huy động chữa cháy rừng kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về rừng. Tiến hành rà soát, chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng để sẵn sàng phối hợp chữa cháy khi cháy rừng xảy ra; tăng cường tập huấn các biện pháp PCCCR đến các xã, thị trấn. Kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp để không xảy ra cháy rừng. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với cơ quan Thường trực và cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả; tuyên truyền vận động mọi tổ chức, cá nhân khi vào rừng, tham ra các hoạt động trong rừng, ven rừng phải tuân thủ các quy định về PCCCR.

  Đến nay, hầu hết các thôn, bản thuộc các xã của huyện Tủa Chùa đã thành lập tổ bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ, có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tại những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao trong mùa khô hanh nhằm kịp thời phát hiện cháy và xử lý kịp thời. Cấp ủy, chính các xã, thị trấn đã tích cực chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đề ra các phương án cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và PCCCR nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về rừng do cháy rừng gây ra. Với mục tiêu bảo vệ rừng tận gốc, xã đã chỉ đạo ban chỉ huy bảo vệ rừng của xã và các tổ ở thôn bản, kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy rừng cho người dân bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các cuộc họp thôn, bản, tuyên truyền trực tiếp đến những hộ sống gần rừng; đồng thời, đã xây dựng phương án PCCCR cấp xã ngay từ đầu năm với phương châm 4 tại chỗ là “lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ".

        anh-H.jpg

   Cán bộ kiểm lâm huyện tuyên truyền bảo vệ rừng cho người dân

  Cùng với đó, những diện tích đất rừng đã được Ban Quản lý rừng ký hợp đồng giao khoán cho các hộ dân để có những chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng chống cháy rừng một cách có hiệu quả. Từ đó người dân huyện Tủa Chùa đã có ý thức hơn trong công tác chăm sóc bảo vệ rừng. Không lấn chiếm đất có rừng để làm nương rẫy, nhân dân sống đoàn kết cùng nhau chăm sóc diện tích rừng được giao khoán chăm sóc bảo vệ.Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND huyện, hạt kiểm lâm huyện Tủa Chùa đã triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được 170 buổi trên 8.500 lượt người tham gia. Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền; cấp phát tờ rơi, áp phích của Nghị định 99/2010/NĐ - CP của Chính phủ tới các thôn, bản, tổ dân phố. Vào thời điểm hiện tại, thời tiết diễn biến khó lường, thời tiết hanh khô kéo dài nên nguy cơ cháy rừng rất cao. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các chủ rừng và các hộ nông dân trên địa bàn huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng trong quần chúng nhân dân, các chủ rừng và các đơn vị đóng gần rừng hoặc làm nhiệm vụ trong rừng. Nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về PCCCR. Thường xuyên giám sát và nhắc nhở người dân ở thôn bản trong mùa đốt nương làm rẫy. Phát hiện và xử lý kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra, xử lý nghiêm mọi hành vi, vi phạm để xảy ra cháy rừng.

  Bên cạnh đó, huyện Tủa Chùa tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách đồng bộ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo vệ rừng, quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản, nhất là xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ, bảo vệ được diện tích rừng hiện có. Bởi, bảo vệ rừng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ cấp thiết của cả cộng đồng xã hội.

 • Lê Hùng - Văn Xôm, Đài TT-TH huyện
 • Các tin khác:
  Hiến máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp của con người với con người
  Huyện Tủa Chùa thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19
  Đoàn thanh niên Công an huyện Tủa Chùa xung kích, tình nguyện vì cộng đồng hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020
  Trạm Y tế xã Sính Phình được công nhận xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2019
  Phụ nữ Tủa Chùa tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
  Nộm hoa ban - đặc sắc nghệ thuật ẩm thực dân tộc Thái
  Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các trường THPT trên địa bàn huyện
  Chương trình vùng Tủa Chùa hỗ trợ truyền thông về phòng chống dịch bệnh Covid-19
  Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xá Nhè lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
  1-10 of 964<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử