• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Giám sát thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” tại xã Tả Phìn
 • Thời gian đăng: 16/12/2019 04:58:39 PM
 • Ngày 13/12, Ban Thường vụ Đoàn huyện tiến hành giám sát việc thực hiện “Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” tại xã Tả Phìn. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo UB MTTQ huyện, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tủa Chùa và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn huyện.
 • hue161219.jpg

  Quang cảnh Đoàn giám sát làm việc với xã

  Qua báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của xã Tả Phìn, trong thời gian qua việc thực hiện Chỉ thị được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tả Phìn đã quan tâm triển khai và bước đầu đạt hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, các cấp, ngành, đoàn thể chính trị xã hội. Công tác tham mưu của Đoàn thanh niên cho cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt được chú trọng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ với 3 lượt cán bộ đoàn chủ chốt và 40 lượt Bí thư Chi đoàn được bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục thanh thiếu nhi hợp lý. Chú trọng cung cấp thông tin chính thống về tình hình trong và ngoài nước cho thanh niên. Đảng ủy đã chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp với Ban Văn hóa xã Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, treo băng zôn khẩu hiểu thực hiện các Kế hoạch công tác bảo vệ, chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn; thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc các ban ngành phát động, như: “Ngày vì người ngheo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.Tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh thiếu nhi... Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

  Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của xã còn có những hạn chế như: Việc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị tại một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chung chung, chưa cụ thể; công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chưa rõ nét; việc sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền còn hạn chế; chưa phát huy hết hiệu quả của các thiết chế văn hóa sẵn có; một số phong tục tập quán lạc hậu đã ảnh hưởng đến công tác giáo dục thanh thiếu nhi; việc việc trao đổi, đối thoại với thế hệ trẻ còn chưa thường xuyên…

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Huế - Bí thư Đoàn huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW tại xã Tả Phìn và kiến nghị Ban thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục quan tâm hơn công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nhất là các nhóm đối tượng đặc thù; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Tổ chức các cuộc đối thoại, gặp gỡ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với đoàn viên thanh niên, để có những giải pháp kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của lớp trẻ. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các khu vui chơi, địa điểm sinh hoạt cho thanh thiếu nhi…

 • Phạm Thị Huế - Huyện đoàn Tủa Chùa
 • Các tin khác:
  Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  Lợn “Cắp nách” - Sản vật đặc trưng của cao nguyên đá Tủa Chùa
  Hiến máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp của con người với con người
  Huyện Tủa Chùa thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19
  Đoàn thanh niên Công an huyện Tủa Chùa xung kích, tình nguyện vì cộng đồng hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020
  Trạm Y tế xã Sính Phình được công nhận xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2019
  Phụ nữ Tủa Chùa tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
  Nộm hoa ban - đặc sắc nghệ thuật ẩm thực dân tộc Thái
  Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các trường THPT trên địa bàn huyện
  Chương trình vùng Tủa Chùa hỗ trợ truyền thông về phòng chống dịch bệnh Covid-19
  1-10 of 966<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử