• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế
 • Thời gian đăng: 02/07/2019 04:59:46 PM
 • Tủa Chùa là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, huyện có 12 xã, thị trấn, tổng dân số gần 56 nghìn người, với 7 dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Hoa chiếm 1,3% tổng dân số; Dao chiếm 4%, Khơ Mú và Phù Lá chiếm 1,7% còn lại là dân tộc Mông; Kinh; Thái; Xạ Phang. Những năm qua, huyện Tủa Chùa đã vận dụng và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đặc biệt là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, chung tay xây dựng Tủa Chùa ngày một phát triển.
 • HUNGB1.jpg

  HUNGB10.jpg

  HUNGB3.jpg

  Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức xã hội

  Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp huyện Tủa Chùa đã triển khai nhiều chương trình, chính sách dân tộc. Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược đến năm 2020 và kế hoạch triển khai Quyết định số 1557 ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

  Bên cạnh đó, nhằm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm để đạt được mục tiêu nâng cao đời sống, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Tủa Chùa đã triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án chính sách dân tộc và miền núi, đặc biệt là chương trình 135 của Nhà nước đầu tư các công trình cho phát triển kinh tế xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều mô hình mới, hỗ trợ sản xuất, trong đó tập trung các nguồn vốn cho các hộ nghèo được vay ưu đãi, các thôn bản đặc biệt khó khăn được tiếp cận với các chính sách tín dụng ưu đãi để có vốn phát triển kinh tế, thực hiện chính sách giao đất, giao rừng, tạo điều kiện để đồng bào có quỹ đất phát triển sản xuất, giúp bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, đồng thời dần nâng cao nhận thức, tập quán trong canh tác phát triển sản xuất.

  HUNGB4.jpg

  HUNGB5.jpg

   Người dân huyện Tủa Chùa cần cù chịu khó

  Trong quá trình thực hiện công cuộc phát triển kinh tế, huyện Tủa Chùa xây dựng chiến lược cho từng giai đoạn, từng thời kỳ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả các chương trình dự án đã được đầu tư.

  HUNGB6.jpg

   Người dân được hỗ trợ trâu giống để phát triển kinh tế

  Thực hiện Chương trình hành động của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014 (giai đoạn 2014-2019), huyện Tủa Chùa đạt được những kết quả đáng tự hào. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số có bước chuyển biến đáng kể. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đầu tư hiệu quả đã đem lại niềm tin cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Tủa Chùa.Từ năm 2014 đến nay, tổng kinh phí nguồn vốn giao thực hiện chương trình 135 là trên 93 tỷ đồng, huyện đã chỉ đạo đầu tư mới 7 công trình thuỷ lợi, 28 công trình giao thông, tổ chức 24 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ nông cụ sản xuất nông nghiệp, giống cây trồng vật nuôi. Đối với chương trình 30a/cp huyện Tủa Chùa đã thực hiện đầu tư 19 công trình mới như xây dựng trạm y tế, nhà văn hoá… Cũng từ năm 2014 đến nay thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ huyện đã hỗ trợ gần 420 tấn giống nông nghiệp, trên 730 tấn muối I ốt. Đối với chính sách giáo dục và đào tạo đã thực hiện hỗ trợ cho gần 140 nghìn lượt học sinh dân tộc thiểu số thuộc đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, tỷ lệ được cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm đạt trên 99% tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số được khám chữa bệnh kịp thời và nhiều chương trình dự án khác đã được đầu tư đem lại hiểu quả thiết thực.

  HUNGB7.jpg

   Các em học sinh được học tập trong những ngôi nhà bán trú kiên cố

  Phát huy lợi thế của từng địa phương, huyện Tủa Chùa đã tập trung đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế cùng với triển khai lồng ghép với các dự án đã tạo cơ hội tốt cho đồng bào dân tộc thiểu phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của huyện Tủa Chùa là 53% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 16,7% so với năm 2015. Nhiều xã làm tốt công tác giảm nghèo như: Mường Báng; Trung Thu; Huổi Só; Tủa Thàng; Mường Đun… Tập trung chỉ đạo, triển khai thi công, hoàn thiện các công trình hạ tầng nông thôn mới đã được phê duyệt đầu tư và triển khai thực hiện các tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu theo quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18-02-2019 của UBND tỉnh. Đến nay xã Mường Báng có 16/19 tiêu chí cơ bản hoàn thành, Tủa Thàng cơ bản hoàn thành 11/19 tiêu chí, Mường Đun cơ bản hoàn thành 10/19 tiêu chí, 08 xã con lại cơ bản hoàn thành từ 6-9/19 tiêu chí.

  Về với huyện Tủa Chùa hôm nay, chúng tôi nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt: Đó là những tuyến đường trải nhựa chạy dài đến tận trung tâm xã và nhiều tuyến đường liên thôn, bản được bê tông, các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đường điện đã về với các thôn, bản vùng cao. Sự đổi mới và thành quả đó, luôn có sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.

  HUNGB8.jpg

  Đường giao thông nội bản được bê tông hoá, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân

  Bên cạnh đó, huyện Tủa Chùa thực hiện hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất. Nhờ đó mà tình hình chăn nuôi của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển, mức tăng trưởng bình quân đàn gia súc hàng năm trên 3%.

  Gia đình ông Giàng A Pừ, người dân tộc Mông ở thôn Háng Chở 2, xã Mường Báng là một trong những điển hình phát triển kinh tế. Ông Pừ chia sẻ: “Trước kia gia đình thuộc hộ nghèo, không có vốn để phát triển kinh tế nên đời sống rất khó khăn. Năm 2011, gia đình tôi được hỗ trợ một con trâu giống theo chương trình 30a cùng với 20 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội tôi đã mua thêm một 01 con bò và lợn giống để nuôi. Đến nay, gia đình đã phát triển được đàn trâu, bò 17 con, trong chuồng lúc nào cũng có gần 20 con lợn, hàng trăm con gia cầm các loại, thu nhập bình quân khoảng 60 triệu đồng/năm”.

  HUNGB10.jpg

  Ông Giàng A Pừ chăm sóc đàn bò của gia đình

  Song song với việc phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được củng cố và phát triển. Hiện nay toàn huyện có gần 3 nghìn đảng viên là người dân tộc thiểu số. Công tác xây dựng, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc trong hệ thống chính trị nhất là ở cơ sở ngày được quan tâm. Huyện Tủa Chùa cũng triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/2008 của Thủ tướng chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số như xây dựng “Mô hình dòng họ bình yên”, qua đó trưởng các dòng họ, người có uy tín luôn tích cực phối hợp với cấp uỷ đảng, chính quyền và các lực lượng chức năng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho anh em, con cháu trong dòng họ và bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  Kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa đã đạt được một lần nữa khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc, cùng nhau nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng Tủa Chùa không ngừng đổi mới, hội nhập và phát triển./.

 • Lê Hùng, Văn Xôm - Đài TT-TH huyện
 • Các tin khác:
  Sắc xuân trên Lao Xả Phình
  Ủy ban mặt trấn tổ quốc huyện trao quà tết cho các hộ nghèo
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tủa Chùa tổ chức Ngày hội “Bánh chưng xanh – Ấm lòng Ngày tết” xuân Canh Tý 2020
  Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện
  Bà Hoàng Tuyết Ban Thăm và trao quà cho trẻ em đang điều trị tại TTYT huyện
  Bà Hoàng Tuyết Ban thăm hỏi trao qùa cho các đối tượng chính sách xã Mường Đun và Tủa Thàng
  Đ/c Giàng A Páo thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Tả Phìn
  Phòng GD&ĐT huyện Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Trường PTDTBT THCS Mường Đun
  Huyện ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ cư trú trên địa bàn huyện
  Mùa Xuân trên cao nguyên đá Tủa Chùa
  1-10 of 935<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử